Tehtävien vaikeustasot

Keltaisilla aukeamilla käytetään ykkösiä, vihreillä vuorotellen ykkösiä ja kymmeniä, sinisillä yhtä aikaa ykkösiä ja kymmeniä.

Taulukossa on esimerkkejä aukeamien tehtävistä.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Tehtävien vaikeustasot

Keltainen aukeama:

  • Tehtävät etenevät loogisesti ja järjestyksessä esimerkiksi lukumäärät kasvavat suurusjärjestyksessä.
  • Harjoitellaan vaiheittain lausekkeen merkintää.

Vihreä aukeama:

  • Tehtävät eivät ole järjestyksessä lukumäärän mukaan.
  • Oppilas merkitsee itse laskutoimitukset.

Sininen aukeama:

  • Tehtävät soveltavat aiemmin opittuja asioita.