Matsku-pedagogiikka

Matsku-kirjoissa on oma Matsku-pedagogiikkansa, joka vaikuttaa opetukseen, oppitunnilla toimimiseen ja oppimiseen. Sillä tarkoitetaan Matsku-kirjojen taustalla olevia opetuksellisia periaatteita sekä tapaa järjestää matematiikan opetusta.

Matsku-pedagogiikan keskeiset osa-alueet:

1. Kymmenjärjestelmän konkretisointi
2. Lukumäärä yhdistelmänä
3. Välineiden käyttö
4. Matemaattiset yhteydet
5. Toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen