1. Kymmenjärjestelmän konkretisointi

Matskussa oppilaan kiinnostus matematiikkaan herätetään sadun ja toiminnan kautta. Lukumääriä ja laskemista havainnollistaa satu, jonka kautta kymmenjärjestelmävälineet (10-palikat) esitellään.

Kymmenjärjestelmä on paikkajärjestelmä, jossa jokaista yksikköä on kymmenen. Sadun hahmot edustavat paikka-arvoja: Ylermi ykkösiä, Kauko kymmeniä, Sanelma satoja ja Touho tuhansia. Matsku 1:ssä lukualue on 0–1000, koska siinä kymmenjärjestelmän rakenne ja periaate näkyvät selkeästi.

Kymmenjärjestelmässä nolla on merkitsevä numero. Matskussa lähdetään liikkeelle 0:sta ja 1:stä. Kymmenjärjestelmää on vaikeaa sisäistää, jos oppilas ei ymmärrä nollan tarkoittavan, ettei ole yhtään.

Jos kymmenjärjestelmässä ei ole jotain yksikköä, sen paikalle merkitään nolla. Koska numeromerkkejä on kymmenen eli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jokaisella hahmolla voi olla omassa kymmenjärjestelmälokerossaan vain numeromerkit 0–9.

Kun kymmenen yksikköä täyttyy, esim. Ylermillä, ne siirtyvät seuraavalle hahmolle eli Kaukolle, ja Ylermille ei jää yhtään eli ykkösiin merkitään nolla. Katso video Hahmot esittäytyvät

Konkreettisia lukumääriä rakennetaan ja tarkastellaan kymmenjärjestelmässä. Koska numeromerkkejä on 0–9, yhdeksän jälkeen siirrytään seuraavalle kymmenalueelle. Kymmenen yksikön täyttyminen konkretisoidaan välineillä.

  • Munakenno suljetaan.
  • Multipalikat säilytetään kymmenen pötköissä.
  • 10-palikoissa ykköspalikat vaihtuvat kymmensauvaksi.
  • Lukujuna alkaa veturista 0 ja kymmenen kohdalla tulee aina uusi kymmenveturi.
  • Tikut niputetaan kymmenen tikkunipuiksi.

Tehtävissä luvut lajitellaan eri lukuyksiköihin (ykkösiin, kymmeniin, satoihin, tuhansiin). Lajittelun jälkeen lukuyksiköt sijoitetaan kymmenjärjestelmälokeroihin: Ylermille ykkösomenat, Kaukolle kymmenkorit, Sanelmalle sata-autot ja Touholle tuhatkuutiot (vrt. 110, 101, 111).

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Kymmenjärjestelmän konkretisointi