2. Lukumäärä yhdistelmänä

Yhdistelmä on kokonainen lukumäärä, joka muodostuu kahdesta erivärisestä osasta.
Tässä yhteydessä ei käytetä yhteenlaskua eikä palikoita irrotella, koska lukumäärä on osien kokonaisuus.

Tavoitteena on luoda oppilaalle mielikuva yhtenäisestä lukumäärästä, jota hän voi hyödyntää myöhemmin laskiessa. Oppilas vaihtaa värejä ja näkee, että vaikka yhdistelmä näyttää erilaiselta, lukumäärä pysyy samana. Yhdistelmiä rakentamalla oppilaalle vahvistuu lukumäärän säilyvyys ja nopea hahmottaminen.

Oppilas tekee yhdestä lukumäärästä kaikki mahdolliset vaihtoehdot tietyn säännön mukaan. Hän harjoittelee loogista ajattelua ja opettelee havaitsemaan säännönmukaisuuksia. Tätä taitoa hän voi myöhemmin hyödyntää ohjelmoinnin oppimisessa.

Matsku 1:ssä oppilas oppii esimerkiksi lukumäärässä kolme löytämään erilaiset yhdistelmät.

Tämän hän voi tehdä toisella seuraavista tavoista (a tai b) tai käyttämällä niitä molempia (c). Alla olevissa kuvissa esimerkkinä lukumäärän kolme yhdistelmät.

a) siirtämällä palikoiden paikkaa b) vaihtamalla värin toiseksi c) värin vaihto ja palikoiden siirto
Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Lukumäärä yhdistelmänä

Matsku 2:ssa oppilas oppii näkemään yhteen- ja vähennyslaskut yhdistelmänä.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Lukumäärä yhdistelmänä2

Yhteen- ja vähennyslasku yhdistelmänä
Oppilas rakentaa yhteen- ja vähennyslaskun yhdistelmänä. Hän liittää lukumäärän ja laskutoimituksen yhdistelmän kautta toisiinsa. Hän harjoittelee laskua kokonaisuutena, joka on rakennettu tietyistä osista.

Vaihdannaisuus ja käänteisyys
Konkreettisilla välineillä laskettaessa ei ole väliä, kumpaan päähän lisätään tai kummasta vähennetään. Oranssi osa ja violetti osa liitetään yhteen, saadaan kokonainen lukumäärä. Kun kokonaisesta lukumäärästä otetaan pois tai peitetään oranssi osa, jäljelle jää violetti osa.

Matsku 4:ssä oppilas oppii kymmenylitystä yhdistelmän avulla.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Lukumäärä yhdistelmänä3

Kymmen täyttyy ja vähenee:
Oppilas harjoittelee useita oppitunteja kymmenkorin täyttämistä ja tasakymmenestä vähentämistä. Tätä oppilas käyttää kymmenylityksessä, jotta hän tietää, kuinka monta tarvitaan kymmenen täyttymiseen ja loput jää yli.

Kymmenylitys:
Oppilas osaa kymmenkorit ja yhdistelmät. Hän valitsee sopivan yhdistelmän, jossa on kymmenen täyttävä osa ja kymmenen ylittävä osa. Oppilas tietää yhdistelmän perusteella, kuinka paljon jää kymmenen yli. Samalla tavalla oppilas tietää yhdistelmän avulla vähennyslaskussa kymmenen alle menevän osan.