3. Välineiden käyttö

Matskussa oppilaat tekevät tehtäviä matemaattisilla välineillä, koska alkuopetuksessa oppilaan ajattelua lähdetään kehittämään konkreettiselta tasolta. Kaikki käyttävät välineitä, ja ne ovat koko ajan saatavilla kaapissa, josta oppilaat voivat itse ne hakea ja palauttaa. Itse tekemällä oppilas alkaa ymmärtää matematiikan sääntöjä ja merkintäkieltä. Tehtävien kuvat ohjaavat oppilasta toimimaan itseohjautuvasti ja harjoittavat kuvanlukutaitoa.

Välineiden käytön oppimisen vaiheet

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Välineiden käyttö

Välineiden käytön ohjaaminen

Välineiden käytön opettamisen tavoitteena on, että oppilaan matemaattinen ajattelu kehittyy siirtelystä mielikuvan vaiheeseen.

Nämä vaiheet on otettu huomioon Matsku-kirjojen tehtävissä. Kaikille oppilaille on hyötyä siitä, että matematiikan kieli tarjotaan ensin konkreettisena ja liitetään hahmojen kautta kymmenjärjestelmään. Nokkelimmille oppilaille välineillä esittäminen tarjoaa haasteita.

Toisinaan välineellä voi opettaa ja niiden avulla voidaan keskustella. Opettaja voi ohjata oppilasta esimerkiksi seuraavin kysymyksin:

  • Näytätkö, miten laskit tuon?
  • Kuuluvatko nämä Ylermille vai Kaukolle?
  • Olisiko sinusta helpompi lisätä ensin Ylermin omenat vai Kaukon korit?

Oppilas harjoittelee yhtä matematiikan asiaa usealla eri välineellä, jotta hän huomaa matemaattisen säännönmukaisuuden. Erilaisia välineitä käyttäessään oppilas löytää ajatteluunsa sopivan välineen ja huomaa, että on olemassa erilaisia ratkaisumalleja.