5. Toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen

Matskussa toiminnallisuus on osa kaikkea tekemistä jokaisella oppitunnilla. Toiminnallisuus on matemaattisen ajattelun näkyväksi tekemistä vuorovaikutuksen ja keskustelun, välineiden käytön ja toiminnan kautta.

 • Opetustuokio tehdään yhdessä oppilaiden kanssa keskustelemalla ja etsimällä ongelmaan erilaisia ratkaisumalleja. Heidän ajatuksensa konkretisoidaan välinein ja numeroin, jotta puhumme kaikki samasta asiasta.
   
 • Oppikirjan tehtävät ovat toiminnallisia. Tehtävät ohjeistavat oppilasta hakemaan välineen ja laskemaan sillä.
   
 • Oppitunnin kuluessa oppilaat voivat pelata matemaattisia pelejä. Lisäksi opettaja voi tarjota muita aiheiseen liittyviä toiminnallisia tehtäviä ja leikkejä.
   
 • Oppilas etsii itse vastauksia ja ratkaisutapoja kokeilemalla.
   

Ryhmässä työskentely

Matematiikan oppimisen yhtenä tavoitteena on oppia keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia matematiikasta. Oppilaiden ryhmittelyllä ja yhdessä tekemisellä pyritään kehittämään oppilaan keskustelutaitoja ja matemaattista ajattelua. Oppilaan yhteistyötaidot ja matemaattiset valmiudet vaikuttavat työskentelytapaan.

Erilaisia oppilaan työskentelytapoja voivat olla:

1) yksin omilla välineillä,
2) rinnakkain omilla välineillä tai
3) yhdessä yhteisillä välineillä.

Esimerkiksi opettaja voi ryhmitellä oppilaita yhdessä luokkatilassa tai työparin kanssa kahdessa eri tilassa.

 • Pienessä ryhmässä oppilaat tarvitsevat tiivistä ohjausta, rauhallista etenemistä ja he työskentelevät yksin tai rinnakkain harjoitellen yhdessä tekemisen taitoja. Oppilaat aloittavat keltaisesta aukeamasta tai siitä, mihin edellisvuonna jäivät.
   
 • Isossa ryhmässä oppilaat opiskelevat pareittain ja harjoittelevat ongelmanratkaisua keskustellen. Opettaja muodostaa ”matikkaparit” laskurutiinin, lukukäsitteen hallinnan ja työskentelytaitojen perusteella. Opettaja seuraa ja ohjaa oppilaiden työskentelyä. Opettaja voi haastaa taitavan oppilaan ajattelua kohti erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.