Oppilaan eteneminen kirjoissa

Vuosiluokkiin sitomaton Matsku mahdollistaa oppilaan etenemisen omien taitojensa mukaan ja omaa vauhtiaan. Oppilas voi siirtyä aiheen sisällä vaativampiin tehtäviin. Osaavia oppilaita voidaan motivoida vaikeutuvilla tehtävillä, ja he saavat tehdä laskuja uudesta näkökulmasta välineillä. Oppilas voi kokeessakin osoittaa osaamistaan kokien pystyvänsä välineen avulla enempään. Ryhmittelyä voidaan toteuttaa luokkatasojen yli. Opettaja voi ohjata oppilaan aloittamaan alkeista tai seuraavalta aukeamalta riippuen oppilaan taidoista. Katso taulukon esimerkit.

  oppilas 1
(perustaso)
oppilas 2
(edistyvä taso)
oppilas 3
(soveltava taso)
1. vuosi keltaiset aukeamat keltaiset aukeamat, osittain vihreät aukeamat vihreät aukeamat, osittain siniset aukeamat
2. vuosi vihreät aukeamat jatkaa vihreitä aukeamia, osittain siniset aukeamat jatkaa sinisiä aukeamia

 

Matsku 1:ssä on suositeltavaa edetä joka vuosi oppilas 1 -mallin mukaan, jotta opettaja ehtii tutustua uusiin oppilaisiin ja testata heidän lähtötasonsa. Kun opettajalla ei ole kokemusta vielä Matsku-kirjasarjasta, hän voi ohjata ensimmäisen vuoden oppilaita aloittamaan keltaiselta aukeamalta ja toisen vuoden oppilaat vihreältä aukeamalta (ks. oppilas 1).