Oppikirjat

Kirjasarjassa on viisi eriaiheista oppikirjaa. Jokaista oppikirjaa käytetään 1–2 kuukautta yhden lukuvuoden aikana.

Kaikki oppilaat siirtyvät yhtä aikaa seuraavaan oppikirjaan. Edellinen kirja kerätään talteen.
Seuraavana vuonna samoja kirjoja käytetään uudelleen. Oppilas jatkaa siitä kohdasta kirjaa, johon hän edellisvuonna jäi.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 1

MATSKU 1 Lukumäärä

numeromerkit, lukumäärät 0–10 ja niiden yhdistelmät

kymmenjärjestelmä ja lukuyksiköihin jakaminen 0–1000

elo–syyskuu

 

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 2

MATSKU 2 Yhteen- ja vähennyslasku

yhteen- ja vähennyslasku ilman kymmenylitystä

lukujen suuruusjärjestys, lukumäärien vertailu

syys–marraskuu

 

Liite
Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 3

MATSKU 3 Jako- ja kertalasku

jakamisen, kertomisen ja pitkien yhteenlaskujen yhteys

jakamisen tavat (ositus- ja sisältöjako), laskujärjestys

marras–tammikuu

 

Liite
Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 4

MATSKU 4 Kymmenylitys

tasakymmenen täyttyminen, tasakymmenenstä vähentäminen

kymmenylitys yhteen- ja vähennyslaskussa

helmi–maaliskuu

 

Liite
Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 5

MATSKU 5 Mittaaminen ja sanalliset tehtävät

mittaaminen ja geometria

taulukot ja diagrammit

sanalliset tehtävät

huhti–toukokuu

Liite