Oppimisprosessin arviointia

Matskussa arviointi on osa oppimisprosessia. Arviointiin kuuluu alkukartoitus, jatkuva arviointi ja loppuarviointi. Arviointia käytetään oppilaiden ryhmittelyssä ja eriyttämisessä sekä oppilaan taitojen määrittämisessä, jonka perusteella hän saa sopivat tehtävät (eriväriset aukeamat).

Ryhmittely

Oppitunnilla opettaja seuraa oppilaiden yksilöllisesti kehittyviä matemaattisia taitoja ja heidän työskentelytapaansa. Oppilaat ryhmitellään heidän matemaattisten taitojensa ja työskentelytapansa mukaan. Tätä ryhmittelyä opettaja tekee oman ammattitaitonsa ja näkemyksensä mukaan. Oppilaat voidaan ryhmitellä uudelleen aina, kun edistymistä tapahtuu.

Alkukartoitus ja jatkuva arviointi

Alkukartoitus ja jatkuva arviointi ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin loppuarviointi. Keskeistä on päästä perille oppilaan tarvitsemasta opetuksesta. Aiheen vaihtuessa opettajan tulee olla selvillä oppilaiden taitotasosta. Oppilaan taitoja edistetään siltä tasolta, jolla oppilas on menossa. Jatkuvaa arviointia opettaja voi tehdä välikokeilla ja havainnoimalla oppilaiden työskentelyä. Alkukartoitukseen ja jatkuvaan arviointiin sopivia kirjallisia testejä ovat mm. Mavalka, LukiMat, Banuca, Kymppikartoitus. Matsku-kirjasarjan lisämateriaalista löytyvät väli- ja loppukokeet.

Oppilaan osaamisen arviointi

Oppilaan osaaminen voi olla erilaista tuntityöskentelyssä ja kokeissa, joten molemmat arvioidaan erikseen ja otetaan huomioon loppuarvioinnissa. Tunnilla hän voi tehdä vaikeampia tehtäviä välineillä kuin mihin hän pystyy kokeessa. Kokeessa on kaikilla oppilailla kolmen aukeaman tasoisia tehtäviä, joista oppilas tunnistaa ja tekee kaikki osaamansa tehtävät ja voi käyttää välineitä. Opettaja näkee, mitä oppilas osaa ja mitkä taidot ovat kehittymässä. Mikäli kirjallinen tuottaminen ei oppilaalta onnistu, hänelle on tarjottava muita tapoja osoittaa osaamistaan mm. suullisesti tai esittämällä välineillä.

Jatkuvaa ja loppuarviointia varten alla oleviin taulukoihin on määritelty jokaisen kirjan keskeiset tavoitteet. Keltaisen aukeaman saavutetut tavoitteet ovat lähtötasona vihreälle aukeamalle, ja vihreä aukeama on lähtötasona siniselle aukeamalle. Loppuarviointia varten löytyy taulukko yksityiskohtaisempana lisämateriaalista (harjoittelee, osaa välineillä/päässälaskuna).

Matsku 1

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Oppimisprosessin arviointia

Matsku 2

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Oppimisprosessin arviointia

Matsku 3

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Oppimisprosessin arviointia

Matsku 4

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Oppimisprosessin arviointia

Matsku 5

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Oppimisprosessin arviointia