Oppitunnin kulku

a) opetustuokio: tarina, opetuskeskustelu ja tehtävämallit (15 min.)
b) oppikirjan tehtävät (15 min.)
c) matemaattiset pelit ja leikit (15 min.)

Opetustuokio

Opetustuokio on kaikille yhteinen. Jo ensimmäisenä vuonna oppilas kuulee ennakoivasti kaikkien aukeamien asiat.

Toisena vuonna asiat kertautuvat, jos oppilaalla on puutteita edellisen vuoden taidoissa.

Uuteen asiaan tutustutaan hahmojen kommelluksien kautta. Tarinan voi mm. näytellä, esittää keppinukeilla tai lukea vuorokeskusteluna. Opettaja ja oppilaat keskustelevat tarinasta arkikielellä, ja oppilaat kertovat erilaisia tarinan herättämiä ajatuksia. Opettaja johdattelee opittavan asian keskustelusta ja tarinasta sekä kirjaa sen matemaattisin merkein. Opettaja näyttää oppitunnin tehtävien tekemisen konkreettisesti välineillä.

Oppikirjan tehtävät

Opetustuokion jälkeen jakaudutaan ryhmiin, tarkistetaan läksy ja merkitään uusi. Oppikirjan aukeamalla harjoitellaan uusi asia toiminnallisesti yksin tai pareittain. Matematiikan välineet ovat koko ajan saatavilla kaapissa, josta oppilaat voivat itse ne hakea ja palauttaa.

Kirjan tehtävät ovat vain osa oppitunnista. Tehtäväkirjoihin ei ole tarkistuskirjaa, koska

  • Tehtävissä ei ole yhtä ainoaa toteutustapaa.
  • Joihinkin tehtäviin ei merkitä mitään, koska ne ovat rakennusmallina oppilaalle.
  • Tehtäviä on vähän aukeamilla, jolloin silmäilemällä tarkistus on helppoa.
  • Oppilaan rooli on olla aktiivinen toimija, löytää omat virheensä ja korjata ne.
  • Opettajan rooli on havainnoida oppilaiden työskentelyä ja tehtävien tekemistä koko oppitunnin ajan.

Esimerkkejä tehtävien tarkistustavoista:

  • Pareittain työskentelevät oppilaat päätyvät yhteiseen vastaukseen ja näyttävät tehtävät lopuksi opettajalle.
  • Opettaja tarkistaa muutaman oppilaan tehtävät, joihin myöhemmin valmistuvat voivat verrata.
  • Oppilaat, jotka tekevät yksin, vertailevat lopuksi vastauksiaan keskenään ja kysyvät neuvoa opettajalta tarvittaessa.
  • Opettaja tarkistaa.
Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Oppitunnin kulku

Matemaattiset pelit ja leikit

Tunnin lopuksi oppilaat pelaavat matemaattisia pelejä.
Matskun opettajan verkkomateriaalista löytyy oppitunnin aiheeseen liittyviä pelejä ja leikkejä.
Monet lastenpelit ovat sopivia lisätehtäviksi mm. SkipBo, Uno, Fortuna, Kimble, Afrikantähti, Yatzy.
Lisäksi Näppituntuman, Opperin ja Niilo Mäki Instituutin verkkosivuilta löytyy sopivia toiminnallisia tehtäviä.