Lisämateriaalit

Kaikkien kirjojen kanssa käytettävät lisämateriaalit

Liite

Tulosta ja laminoi. Pelilautaa voi käyttää kaikissa kirjoissa kunkin aihealueen korteilla.

Matsku 1: Lukukortit. Rakentele lukumäärä.
Matsku 2: Laskukortit 0-5 ja Laskukortit ilman kymmenylitystä.
Matsku 3: Muistipelikortit kertolaskuista ja pitkistä yhteenlaskuista.
Matsku 4: Kymmenparikortit.
Matsku 5: Kellopelikortit. Sano kellonaika tai näytä viisarikellosta.
 

Liite

Tulosta tauluksi luokan seinälle.
 

Liite

Tulosta A3-koossa ja leikkaa pitkäksi junaksi luokan seinälle.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Käytä kotitehtävien merkitsemiseen taululle.
 

Matsku 1

Liite

Tulosta ja leikkaa. Lukukortteja oppilas käyttää lukumäärien rakentelussa ja lukumäärien lajitteluun lukuyksiköittäin. Oppilaat voivat käyttää kortteja myös aarrepelin pelilaudalla.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Oppilaat järjestelevät yksin tai ryhmissä kunkin lukumäärän kortit lukukortin alle. Haastavampaa saadaan lisäämällä ajanotto mukaan esim. sekuntikellolla.
 

Liite

Tulosta oppilaille A4-koossa ja laminoi.
 

Liite

Tulosta ja oppilaat tekevät oman lukujunansa. Luokkaan tehdään laminoituja lukujunia yksi/oppilas tai pari. Lisäksi oppilaat voivat tehdä omat lukujunat, jotka viedään kotiin.
 

Matsku 2

Tulosta luokan seinälle.
 

Liite

Tulosta oppilaille A4-koossa ja laminoi.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Oppilas käyttää merkkejä lukumäärien vertailussa ja laskemisessa välineillä.
 

Liite

Tulosta oppilaille A3-koossa ja laminoi.
 

Liite
Liite

Tulosta luokan seinälle.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Laskukortteja oppilaat voivat laskea vuorotellen tai käyttää aarrepelin pelilaudalla.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Käyttö kuten edellä. Oppilaat voivat käyttää kortteja myös aarrepelin pelilaudalla.
 

Matsku 3

Liite

Tulosta oppilaille. He värittävät otsikoissa mainituin välein vaunuja.
 

Liite
Liite

Tulosta ja leikkaa.
Oppilas järjestää kortit alustalle pienimmästä suurimpaan. Hän laittaa noppakortin lukumäärä-sarakkeeseen, vastaavan laskukortin samalle tasolle lasku-sarakkeeseen sekä lukukortin numeroina luku-sarakkeeseen. Kortteja voidaan käyttää muistipelinä ilman alustaa. Oppilaat voivat käyttää kortteja myös aarrepelin pelilaudalla.
 

Liite

Tulosta.
 

Matsku 4

Taulut:

Liite
Liite
Liite

Tulosta luokan seinälle.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Laskukortteja oppilaat voivat laskea vuorotellen tai käyttää aarrepelin pelilaudalla.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Oppilaat tekevät pareittain. Toinen lukee parille laskun, jonka vastauksen pari merkitsee paperille. Vuoro vaihtuu. Lopuksi pari tarkistaa vastaukset toisiltaan.
 

Liite

Tulosta oppilaille A4-koossa ja laminoi.
 

Matsku 5

Liite

Tulosta ja leikkaa. Oppilas asettaa kortit alustalle aikaisemmasta ajasta myöhäisimpään, samalle riville samaa aikaa vastaavan viisarikellon, pistemerkinnän ja sanotun ajan. Oppilaat voivat käyttää kortteja myös aarrepelin pelilaudalla.
 

Liite

Peliä voidaan pelata noppapelinä tai sokkopelinä.
 

Liite

Tulosta ja leikkaa. Oppilaat keksivät omia sanallisia tehtäviä aluksi, muutos, kysymys-rakenteella. Kuvia voi käyttää apuna.
 

Liite

Oppilaat piirtävät omaan pelipohjaansa jakeluautoja, kuten kirjan tehtävässä. He sanovat vuorotellen koordinaatteja ja yrittävät saada sanomansa lastauspisteen toisen oppilaan piirtämän auton viereen. Peli päättyy, kun kaikki autot on saatu lastauspisteen viereen.
 

Liite

Oppilas kirjoittaa pylväiden alapuolella olevalle viivalle tutkimansa asian. Hän värittää yhden ruudun kerrallaan saamiensa vastausten mukaan pylvääksi.