Matsku 1

Sisältö ja tavoitteet

Matsku 1:ssä on 12 oppituntia.

Liite

Aloitustunti johdattaa Matsku-maailmaan. Jokaiselle uudelle numeromerkille on yksi oppitunti. Kirjan lopussa luvut järjestetään suuruusjärjestykseen.

Tämän kirjan aikana valmistellaan oppilaiden ryhmittelyä. Kirjassa harjoitellaan välineiden käyttöä ja luodaan rutiineja tunneilla toimimiseen. Ennen aloitustuntia tai aloitustunnilla tutustutaan matematiikan välineiden paikkoihin. Tuntien alussa oppilaat lasketaan luettelemalla 0–10 aloittaen aina uudelleen. Lukumäärä merkitään KY-ruudukkoon. Kirjan lopuksi oppilaat lasketaan luettelemalla lukujonona niin pitkälle kuin oppilaita on.

Opetustuokioilla näytetään välineiden käyttö ja tehtäväohjeet konkreettisesti. Aluksi oppilailla menee aikaa esimerkiksi välineiden hakemiseen ja palauttamiseen, mutta samoja välineitä käytetään seuraavissa kirjoissa laskemisessa.

Matsku 1:ssä hahmotetaan lukumääriä ja niiden säilyvyyttä konkreettisesti. Kirjassa opetellaan käsitteet lukumäärä, numero ja lukusana sekä harjoitellaan niiden yhteyttä rakentamalla välineillä.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 1


Keskeiset käsitteet

Keskeisin opittava asia on kymmenjärjestelmä.

Kymmenjärjestelmä on lukujärjestelmä, jossa kymmenen täyttymisellä on tärkeä merkitys.
Sitä kuvataan Ylermin, Kaukon ja Sanelman hahmoilla. Kun kymmenen lukuyksikköä tulee täyteen, se vaihdetaan välineillä seuraavaksi lukuyksiköksi ja hahmolta toiselle. Lukumäärän merkinnässä KY-ruudukkoon ykkösiin (Y) voidaan merkitä vain numeromerkit 0–9. Kun kymmen täyttyy, merkitään yksi kymmen kymmeniin (K) ja nolla ykkösiin (Y).

Numeromerkkien kanssa harjoitellaan lukumääriä konkreettisesti. Lukumääriä opiskellaan yhdistelminä ja lukuyksiköiden lajittelulla.

Yhdistelmä on kokonainen lukumäärä, joka muodostuu kahdesta osasta. Yhdistelmissä oppilas oppii hahmottamaan lukumääristä kaksi osaa. 

Lukuyksiköiden lajittelulla tarkoitetaan ykkösten, kymmenien ja satojen laittamista erilleen. Tässä kirjassa ei lasketa. Plusmerkki tarkoittaa lukuyksiköiden yhdistämistä.


Välineet

Matsku 1:ssä tarvittavien välineiden lukumäärä/oppilas tai ryhmä:

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 1 välineet

 

Liite