Matsku 2

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 2

Matsku 2:ssa on 21 oppituntia.

Tässä kirjassa harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua ilman kymmenylitystä. Kirjassa käydään läpi lukualue 0–100. Kirjan alussa lasketaan lukualueella 0–9. Sen jälkeen lukualue laajenee kymmen kerrallaan (10–19, 20–29…).
Kirjassa harjoitellaan ykkösten laskemista eri lukualueilla ja lisätään tai vähennetään kokonaisia kymmeniä. Konkreettisia lukumääriä harjoitellaan laskemaan parillisten avulla.

Liite

Matsku 2:ssa käytetään laskemiseen samoja välineitä, joita Matsku 1:ssä on käytetty lukumäärien rakentamiseen. Matsku 1:n lopussa tutustuttiin lukujunaan, jota tässä kirjassa tarkastellaan lukualueittain ja suuruusjärjestyksessä. Matsku 2:ssa lukuyksiköittäin laskeminen vahvistaa kymmenjärjestelmän ymmärtämistä.

Laskemisen harjoittelu aloitetaan vertailemalla lukumääriä ja tutustumalla yhtä suuri kuin -merkkiin.
Alusta alkaen pyritään siihen, että oppilas näkisi laskun tasapainotettavana yhtälönä.
Yhteen- ja vähennyslaskua opetellaan yhdistelmän avulla samanaikaisesti.
Näin luodaan yhteys yhteen- ja vähennyslaskun välille.
Käänteisyyttä hyödynnetään yhteen- ja vähennyslaskun tarkistuksessa ja puuttuvan tekijän ratkaisemisessa.
Kirjan lopuksi vertaillaan erisuuria lukumääriä ja tutustutaan vertailumerkkiin.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 2


Keskeiset käsitteet

Matsku 2:ssa keskeisiä opittavia asioita ovat yhtä suuruus, yhdistelmällä laskeminen ja
lukuyksiköittäin laskeminen.

Yhtä suuruutta lähestytään tasapainottamisena. Aluksi yhtä suuri kuin -merkki opetetaan suuruuden vertailumerkkinä. Sen jälkeen yhtä suuri kuin -merkki yhdistetään laskemiseen. Vaaka pyritään tasapainottamaan niin, että yhtä suuri kuin -merkin molemmilla puolilla on sama lukumäärä, joko laskulausekkeena tai lukumääränä.

Yhdistelmällä lasketaan niin, että oppilaalla on näkyvissä kokonainen lukumäärä ja sen kaksi osaa. Yhteenlaskussa oppilas näkee erivärisinä yhteenlaskettavat osat. Vähennyslaskussa oppilas hahmottaa yhdistelmästä pois otettavan ja jäljelle jäävän osan.

Lukuyksiköittäin laskemisessa lasketaan kymmenjärjestelmässä. Oppilas laittaa kymmenet ja ykköset näkyviin, laskee kymmenet ja ykköset erikseen ja merkitsee ne KY-ruudukkoihin. Hän miettii, kuinka monta kymmentä tulee Kaukolle ja kuinka monta ykköstä Ylermille.

Välineet

Matsku 2:ssä tarvittavien välineiden lukumäärä/oppilas tai ryhmä:

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 2 välineet

 

Liite