Matsku 3

Matsku 3:ssa on 18 oppituntia.

Liite

Tässä kirjassa opetellaan jako- ja kertolaskua lukumäärien kautta. Kirjan sisältöjä ovat kahdella eri tavalla jakaminen, kerto- ja jakolasku 2–5:n ja 10:n ryhmissä, laskujärjestys, kaksinkertaistaminen ja puolittaminen.

Liikkeelle lähdetään lapsille arjessa tutummasta jakamisesta. Aluksi esitellään kaksi erilaista jakotapaa: tasan jakaminen ja ryhmittäin jakaminen. Opetellaan jakamisen idea ja merkintä, myös tilanteessa, jossa jako ei mene tasan. Jakolaskun merkintätapana käytämme jakoviivaa.

Ryhmittäin jakaminen johdattaa kertolaskujen ja jakolaskun yhteyteen. Vastaus ei ole keskiössä, vaan ryhmät, joista lukumäärät rakennetaan. Lukumääriä jaetaan samankokoisiin (2, 3, 4, 5, 10) ryhmiin, joista merkitään pitkä yhteenlasku tai kertolasku.

Jokaista kerrottavaa ryhmää kohden (kertotaulu kerrallaan) on kaksi oppituntia, joista ensimmäisellä on kertojana 1–5 ja toisella 6–10. Näillä tunneilla tutustutaan kertotauluihin ja kertolaskemiseen. Kirjan loppupuolella kertotaulut harjoitellaan sujuviksi ja niiden osaaminen testataan.

Matsku 2:ssa harjoiteltua lukujonotaitoa hyödynnetään tietyn välein siirtymiseen lukujonossa. Sitä käytetään apuna suurten lukumäärien laskemiseen konkreettisista välineistä, joita ei lasketa yksitellen vaan ryhmittäin. Aikaisemmissa kirjoissa oppilas on oppinut hahmottamaan lukumääriä yhdistelmien kautta, mikä nopeuttaa suurten lukumäärien laskemista. Konkreettisen tekemisen ja lukujonojen luettelun kautta oppilas sisäistää ja oppii kertolaskemisen, jonka avulla hän voi oppia kertotaulut.

Kirjan lopussa kerrataan kertotauluja ja samasta lukumäärästä tarkastellaan kahta eri jakotapaa.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 3 sisältö


Keskeiset käsitteet

Jako- ja kertolaskun yhteys

Jakaminen ja kertolaskeminen ovat käänteisiä toisilleen. Ryhmittäin jakaminen johtaa saman kertotaulun kertolaskuihin. Oppilas rakentaa kokonaisen lukumäärän, josta hän tekee jako- ja kertolaskun. Kertolasku on pitkän yhteenlaskun lyhyt muoto.

Tasan ja ryhmittäin jakamisen ero

Samaa lukumäärää voidaan jakaa kahdella eri tavalla: tasan (ositusjako) tai ryhmittäin (sisältöjako).

Ositusjaossa eli tasan jakamisessa tiedetään, kuinka monelle jaetaan ja jaetaan tarkasti, aina loppuun asti. Lasketaan, kuinka monta kukin saa.
Sisältöjaossa eli ryhmittäin jakamisessa otetaan kokonaisesta lukumäärästä saman kokoisia ryhmiä ja jotain voi jäädä yli. Lasketaan, kuinka monelle lukumäärästä riittää.

• kuinka monesta ryhmästä lukumäärä muodostuu (sisältöjako) tai
• kuinka moneen yhtä suuren osaan lukumäärä voidaan jakaa (ositusjako)

Välineet

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 3 välineet

 

Liite