Matsku 4

Matsku 4:ssä on 21 oppituntia.

Liite

Kirja muodostuu kahdesta osasta:

• kymmen täyttyy ja vähenee
• kymmenylitys

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 4 korit

Kirjassa lasketaan lukualueella 0–100.
Yhteen- ja vähennyslasku opetellaan samanaikaisesti.
Matsku 4:ssä laskemisen välineet ovat tuttuja, koska niitä on käytetty aiemmissa Matsku-kirjoissa.

Matsku 4:ssä harjoitellaan kymmenkoreja ja kymmenylitystä. Jokainen kymmenkori harjoitellaan eri tunnilla usealla välineellä. Kymmenkoreja harjoitellessa tavoitteena on hahmottaa kaksi eri osaa kymmenestä. Kymmenkorilla lasketaan sekä yhteen- että vähennyslaskuja vaihtaen laskettavien järjestystä. Ensin harjoitellaan kymmenkori ensimmäisessä kymmenessä ja sitten siirrytään laskemaan sillä eri kymmenissä. Kirjan puolivälissä kootaan kymmenkorit ja täytetään sata-autot ja tuhatvarastot.

Kymmenylitykseen siirrytään vaiheittain kymmenen täyttämisen kautta.
Ensin kymmenylitykseen tutustutaan kymmenkorien avulla ja kymmenen yli menevät lasketaan yksitellen. Sitten kymmenylitys harjoitellaan lukujen 2–9 yhdistelmiä hyödyntäen. Yhdistelmästä oppilas tietää, mikä osa täyttää kymmenen ja mikä osa jää kymmenen yli.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 4 sisältö


Keskeiset käsitteet

Matsku 4:ssä keskeisiä opittavia asioita ovat kymmenkori, kymmenen vaihtaminen,
kymmenylitys kymmenkorilla ja kymmenylitys yhdistelmällä.

Kymmenkori edustaa Kaukolle kuuluvia kymmeniä. Siinä on paikkoja kymmenelle omenalle.
Kymmenkori sisältää aina kaksi osaa. Osat ovat 5 ja 5, 6 ja 4, 7 ja 3, 8 ja 2, 9 ja 1 sekä 10 ja 0.
Osat voivat olla toisinkin päin. Näitä osia lasketaan yhteen tai toinen osista vähennetään täydestä kymmenestä. Kymmenkoreja harjoitellaan kirjassa useilla eri välineillä.

Kymmenen vaihtaminen konkretisoi kymmenjärjestelmää välineillä laskettaessa. Kymmenen vaihtamisesta on hyötyä kymmenylityksessä. Kun kymmen täyttyy, välineissä tapahtuu muutos. Esim. 10-palikoissa ykköspalikat vaihdetaan kymmensauvaksi ja merkitään kymmen kymmenten kohdalle. Kymmenestä vähennettäessä vaihdetaan väline sellaiseen muotoon, että siitä voidaan vähentää. Esim. kymmensauva vaihdetaan ykköskuutioiksi ja jäljelle jääneet ykköset merkitään ykkösten kohdalle. Katso kymmenjärjestelmän konkretisoinnista Matsku-pedagogiikka -osiossa.

Kymmenylitys kymmenkorilla keskittyy kymmenen täyttämiseen. Kymmenkorien avulla täytetään kymmeneen asti ja kymmenen yli menevät lasketaan yksitellen. Lisättävä osa on yhtäjaksoinen, josta otetaan kymmenen täyttävä osa ja loput jäävät yli.

Kymmenylitys yhdistelmällä ohjaa näkemään yhtä aikaa sekä kymmenen täyttämisen että yli menevän osan. Kun oppilas tietää kymmenkorin avulla, mikä osa tarvitaan kymmentä täyttämään, hän osaa valita sopivan yhdistelmän. Lisättävä osa rakennetaan yhdistelmänä kahdesta erivärisestä osasta, joista toinen osa on kymmenen täyttävä ja toinen ylittävä. Värien kautta havainnollistuu tulos kymmeninä ja ykkösinä.


Välineet

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 4 välineet
Liite