Matsku 5

Sisältö ja tavoitteet

Matsku 5:ssä on 21 oppituntia.

Liite

Kirja muodostuu kahdesta osasta:

• geometria: kappaleet ja mittaaminen
• sanalliset tehtävät

Kirjassa kerrataan opittuja laskutaitoja ja sovelletaan niitä oppilaan arkeen. Kirjaan on koottu erilaisia tapoja tutkia geometrisia kappaleita. Esimerkiksi mittayksiköitä käytetään joissakin sanallisissa tehtävissä.

Geometrian osuus perustuu toiminnallisiin tehtäviin ja aloitetaan havainnoimalla ja tutkimalla kappaleita ympäristössä. Taulukoita ja diagrammeja harjoitellaan lukemaan ja tuottamaan. Mittaamisjakson aluksi harjoitellaan mittaamisen periaate ja käytetään epätarkkoja mittoja. Näin huomataan, miksi tarkat mittayksiköt ja huolellinen mittaaminen ovat tarpeellisia.

Kirjassa harjoitellaan mittaamaan toiminnallisesti pituutta, tilavuutta, painoa, aikaa ja rahan arvoa. Niiden yksiköt on koottu kirjan taakse tietotoimistoksi, josta löytyvät myös kappaleet ja tasokuviot. Kymmenjärjestelmän liittäminen mittayksiköiden käsittelyyn ja omakohtaiset kokemukset auttavat ymmärtämään muunnoksia. Ajan opettaminen aloitetaan minuuttiviisarien liikkeitä tarkastelemalla ja havainnoidaan ajan kulumista. Kellonajat opetetaan samanaikaisesti viisarikellossa ja pistemerkintänä.

Sanallisten tehtävien harjoittelussa lähdetään liikkeelle siitä, että oppilaat keksivät niitä itse ohjeiden mukaan. Sanalliset tehtävät tulevat viimeisessä kirjassa keväällä, koska kaikkien oppilaiden lukutaito on karttunut tarpeeksi ja he ymmärtävät lukemaansa. Niissä kerrataan kaikkea vuoden aikana opittua asiaa.
Koska aiemmissa kirjoissa oppilaat ovat rakennelleet palikoilla ja oppineet niiden symboloivan jotain, he kykenevät esittämään ratkaisun piirtämällä palikoita. Piirroksensa avulla he muodostavat laskutoimituksen ja ratkaisevat sanallisen tehtävän.

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 5 sisältö


Keskeiset käsitteet

Geometria on kappaleiden ominaisuuksien tutkimista. Kappaleista voidaan tarkastella muotoa, sen tasokuvioita ja sitä voidaan mitata erilaisilla mittavälineillä. Tuloksiin merkitään mittavälineessä käytetty mittayksikkö. Esimerkiksi mukia tarkastellessa huomataan, että se on lieriö, jonka sisälle voidaan laittaa jotain (tilavuus), sen paino voidaan punnita (massa) ja korkeutta tai leveyttä voidaan mitata (pituus). Sanallisissa tehtävissä näitä kappaleiden ominaisuuksia voidaan verrata tai niiden muutoksia voidaan laskea.


Mittaaminen

Mittaamisessa tutustutaan aluksi leikinomaisesti jokaisen mitattavan suureen ominaispiirteisiin ja sen jälkeen siirrytään tarkkoihin mittayksiköihin.

• pituuden mittaaminen (Ylermi mittaa senttimetrillä, Kauko desimetrillä ja Sanelma metrillä; merkitseminen 2 m 3 dm 4 cm)
• tilavuuden mittaaminen palikoilla
• painon mittaaminen henkarivaa’alla
• ajan mittaaminen

 

Kello ja ajan mittaaminen (aloitetaan keskiyöstä, viisarikello ja pistemerkintä, yli, puoli, vaille ja tasan, viisarit kiertävät vain myötäpäivään).


Välineet

Matsku 5:ssä tarvittavien välineiden lukumäärä/oppilas tai ryhmä:

Vain Matsku -opettajan verkkomateriaalin käyttöön Matsku 5 välineet
Liite