Koulutyön tueksi

ET-opetuksen järjestäminen on joskus etenkin alkuvaiheessa koululle hankalaa. ET-opettaja joutuu käytännössä yleensä nämä vaikeudet voittamaan, joten aluksi on käsitelty muutamaa tyypillistä ongelmakohtaa. Valtaosa näistä asioista on erittäin tärkeitä ala-asteen alkuluokilla, ja niitten merkitys vähenee oppilaitten kasvaessa. Yläasteella useimmat kysymykset ovat jo pois päiväjärjestyksestä ja tilalla on lähinnä lukujärjestysvaikeuksia.

Miten aloitan syksyllä?

Elämänkatsomustieto saattaa olla alkuopetuksen oppilaille ainoa aine, jota oma opettaja ei opeta omassa tutussa luokkahuoneessa. Jos oppilaita on koulussa vähän, opetuksen käytännön järjestelytkin saattavat jäädä syksyyn ja ET-opettajan tehtäväksi. Jotta ryhmän työskentely voisi alkaa miellyttävästi ja muodostua oppilaille turvalliseksi, opettajan on syytä ennen ensimmäistä tuntia varmistaa tietyt asiat kuten opetuspaikka, ryhmän muodostuminen ja oppimateriaalit.

Luokkahuone

Tunneilla pitää olla kunnollinen paikka, joka ei vaihdu alituisesti ja jossa tuntia ei keskeytetä. Ideaalista olisi, jos ET-ryhmällä olisi oma pysyvä luokkatila, ehkä hieman pienempi kuin normaalikokoinen luokkahuone. Sinne voitaisiin koota opetuksessa tarvittava välineistö ja tarvikkeet, siellä olisi tilaa keskustella, maalata, leikkiä, näytellä jne. Luokassa oppilaiden työskentelyn tulokset voitaisiin tunnin jälkeen jättää näkyviin seuraavaa kertaa odottamaan. Mikäli omaa luokkatilaa ei ole käytettävissä, voi esimerkiksi koulun kirjasto olla erinomainen paikka ET-tunnille, kunhan siellä ei samaan aikaan ole muuta oppilaitten keskittymistä häiritsevää toimintaa. Olipa paikka mikä hyvänsä, sen tulisi olla viihtyisä. Muutaman oppilaan ryhmä hajallaan isossa vieraassa luokassa ei luo otollisia puitteita opetukselle.

Ryhmä

Kun lapset tulevat ET-tunnille, he eivät ole ryhmä, vaan usein toisilleen vieraita oppilaita eri luokista. Alkusyksyn tunneista on varattava aikaa erilaisiin ryhmän muodostumista tukeviin leikkeihin, tutustumiseen ja yhdessä toimimisen opetteluun.

Oppimateriaalit

ET-ryhmä tarvitsee erilaisia tarvikkeita ja välineitä. Vihkoja, piirustuspapereita, värejä, saksia, liimaa yms. varten on ehkä helpompi varata oma ET-määräraha kuin kerätä tarvikeosuus kunkin oppilaan oman luokan tarvikkeista.

Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax