Erityiset oppijat ET-ryhmässä

Koska ET-oppilaita on yleensä kouluissa niin vähän, että eri vuosiluokilta yhdistetään oppilaita samaan ryhmään, on melko varmaa, että myöskään erityisoppilaille ei voida järjestää omaa elämänkatsomustiedon opetusryhmää. Koulun opetusryhmiä muodostettaessa tämä on otettava huomioon ja varmistettava, että ET-ryhmään integroidulla erityisoppilaalla on riittävät oppimismahdollisuudet. Koska erityisoppilas vaatii opettajan tukea enemmän kuin muut, tulee ryhmäkoko ja oppilaskoostumus harkita tämän mukaan tai järjestää ryhmään esim. koulunkäynnin ohjaaja.

Maahanmuuttajaoppilaat ovat toinen erityisryhmä ET-opetuksessa. Monet maahanmuuttajat esim. entisen Neuvostoliiton alueelta ovat uskonnottomia ja siten perinteisesti ET-opetukseen kuuluvia. Tämän lisäksi uusi laki sallii myös ns. harvinaisten uskontojen edustajien niin halutessaan valita ET-opetuksen, mikäli oppilas ei saa oman uskonnon opetusta. Nämä oppilaat ovat pääsääntöisesti maahanmuuttajataustaisia. Jos ryhmässä on oppilaita, joille suomi on toinen tai vieras kieli, tulee tämä ottaa huomioon opetusryhmän koossa ja tukitoimissa. Kielikylpyopetuksessa tehtyjen tutkimusten mukaan katsomusaineita on erittäin vaikea opiskella muulla kuin äidinkielellä. Opettajan tulee tällaisessa tilanteessa voida kunnollisesti perehtyä maahanmuuttajaopetuksen pedagogisiin ratkaisuihin, jotta osa oppilaista ei jää kielivaikeuksien vuoksi heitteille. Samalla on pidettävä huoli siitä, että ET-opetus pysyy opetussuunnitelman mukaisena eikä muutu yleiseksi maahanmuuttaja- tai erityisopetukseksi.

Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax