Yhteistyötahoja ET-opetukselle

Luontevia yhteistyökumppaneita ET-opetukselle ovat erilaiset opintokäynti- ja materiaalinhankintakohteet, kuten museot ja järjestöt. Opettajien yhdyssiteenä toimii valtakunnallinen ainejärjestö, kuten muissakin oppiaineissa. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat Feto ry tarjoaa ainejärjestötoiminnan ohella runsaasti materiaali- ja opetusvinkkejä sekä yhteisen keskustelufoorumin opettajille. Suomen humanistiliitto ry ja Vapaa-ajattelijat ry edustavat monen oppilaan kotien katsomusmaailmaa ja tarjoavat myös materiaaleja opetuksen tueksi. Paikallisten yhdistysten kautta voi myös tiedustella esimerkiksi vierailijoita tunneille.

Feto ry

Satu Honkala, Kimmo Sundström ja Ritva Tuominen | Kuva: Richard Lax