ET:n työtapoja

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön ET:n työtapoja

Elämänkatsomustiedon oppilaat muodostavat koulussa katsomuksellisen vähemmistön. Koulu toimii pitkälti enemmistön ehdoilla eikä vähemmistön kohteluun aina huomata kiinnittää riittävästi huomiota. Katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden kokeminen koulun eri tilanteissa on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää kaikkien oppilaitten kohdalla. ET-oppilaiden kanssa on hyvä keskustella oman koulun toimintakulttuurista. Opetusjärjestelyjen tulisi olla tasa-arvoisia, esimerkiksi tunnin paikka, oppimateriaali yms. tulisi vastata uskonnonopetuksen vastaavia. Jos järjestelyt lukujärjestys- tms syistä ovat joiltakin osin selvästi huonot, tätä tulisi vastaavasti kompensoida jollakin muulla alueella niin että oppilaille muodostuu käsitys yhdenvertaisesta arvostuksesta. Perusopetuksen oppilaat ovat alaikäisiä, joten heidän ei voida olettaa itse puolustavan oikeuksiaan tai puuttuvan epäkohtiin, joita koulun toimintakulttuurissa mahdollisesti on, vaan koulun aikuisten tulee viran puolesta huolehtia asiasta.

Opetussuunnitelman perusteet korotavat koko koulun yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentamista sekä oppilaiden kuulemista ja osallisuuden lisäämistä. Yhteisöllinen, osallistava toimintakulttuuri on ensiarvoisen tärkeää elämänkatsomustiedossa, jossa käsitellään oppilaille henkilökohtaisesti merkityksellisiä asioita ja odotetaan heidän esittävän mielipiteitään ja osallistuvan yhteiseen tutkimuskeskusteluun. Oppilaat tulevat useista eri perusryhmistä ja voivat olla eri-ikäisiä. On tärkeää käyttää aikaa ryhmäytymiseen ja kaikkia arvostavan, luottavan ilmapiirin rakentamiseen aina kun ryhmän kokoonpano vaihtuu.

Elämänkatsomustiedon oppimisympäristönä voivat toimia koulun monenlaiset tilat ja erityisesti retket ja opintokäynnit palvelevat opetusta. On kuitenkin syytä huolehtia, että ET-oppituneille on suunniteltu tarkoituksenmukaiset tilat ja välineet eikä toimita ”etsitään joku paikka jostain” -periaatteella. Tutkimuskeskustelu on keskeinen työtapa. Se edellyttää, että keskustelijat voivat aidosti kohdata toisensa. Jos oppilaat istuvat pulpettiriveissä tai ovat hajallaan isossa tilassa yhteistä keskustelua ei synny.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen