Opintokäynti

On toivottavaa, että kaikenikäiset ET-oppilaat voisivat harjoitella ilmiöitten tutkimista erilaisilla opintokäynneillä. Jos samassa ryhmässä pienten kanssa on isompia oppilaita, on käynti helpompi toteuttaa, mutta vaatii enemmän eriyttävää valmistelua.

Pienillekin oppilaille sopivia opintokäynti- ja tutkimuskohteita ovat esimerkiksi

• kaikki koulun lähiympäristön kohteet, erityisesti ympäröivä luonto
• taidenäyttely, valitaan katsottavat teokset
• mielikuvitusmatka kirjan, sadun tai filmin avulla
• museot, tutkittavat kohteet rajataan muutamaan
• laitokset ja työpaikat (posti, pankki, poliisi, kunnanvirasto jne.)
• luokkaan tuodut tutkittavat esineet.

Hyvä opintokäynti toimii käsiteltävän aiheen lähdeaineistona. Se antaa oppilaille mahdollisuuden tehdä havaintoja, dokumentoida niitä ja jatkotyöstää niitä koululla aihetta käsiteltäessä. Jotta tutkiminen olisi mahdollista, tulee käynti valmistella ja tutkimuskohde rajata joko niin, että tutustutaan vain pieneen määrään tarjolla olevista kohteista tai keskitytään vain tiettyihin kysymyksiin. Yleisin opintokäynnin puute on sen runsaus: kahlataan läpi kokonainen näyttely tai museo, pahimmillaan oppaan liian vaikean selostuksen tahdissa, paneutumatta omakohtaisesti mihinkään.
Pienille oppilaille sopivia dokumentointitapoja ovat piirtäminen, maalaaminen, kännykällä tai padilla kuvaaminen sekä erilaisten taskuun mahtuvien näytteitten, muistiesineitten tai esitteiden hankinta. Opettajan laatimien monisteiden täyttö sujuu retkioloissa huonosti, sillä kynä, kumi, paperi ja kirjoitusalusta ovat enemmän kuin käsiä riittää.

Liite

Teksti: Satu Honkala ja Ritva Tuominen