Ryhmätyöskentely

Ryhmätyöskentely ja yhteistoiminnallinen oppiminen ovat elämänkatsomustiedon opiskelussa toimivia, joskaan eivät välttämättömiä, työtapoja.

Oppilaat voivat silloin tällöin työskennellä 3–5 hengen ryhmissä. Ryhmät saattavat olla koko lukuvuoden samassa kokoonpanossa opiskelevia tai niitä voidaan perustaa vain jotakin tiettyä jaksoa tai projektia varten. Ryhmistä on ehkä hauskaa keksiä itselleen nimi. Näin ryhmälle kehittyy projektia varten oma identiteetti ja tyyli.

Jonkin kysymyksen parissa työskenneltyään ryhmä esittelee pohdintansa tulokset muille oppilaille. Voidaan tehdä seinälehtiä tai draamaharjoituksia, mitä hyvänsä opettaja ja oppilaat vain keksivätkin. Ryhmien tuotokset voivat olla hyvinkin erilaisia, ja on koko luokan kannalta hyödyllistä nähdä, kuinka samasta aiheesta voidaan saada monilla eri tavoilla paljon irti. Samoillakin työtavoilla eri asiat voivat korostua eri ryhmien käsittelyssä.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen