Työvälineet

Oppilailla on hyvä olla A4-kokoinen vihko, johon kootaan piirustuksia, lehtileikkeitä ym. Keskustelujen aikanakin oppilaat saavat piirtää tai kirjoittaa. Näissä muistiinpanoissa korostuu ilmaisun vapaus. Yleensä oppilaat eivät osaa kirjoittaa vielä kovin paljoa ensimmäisillä luokilla. Opettaja voi kuitenkin kertoa ja opastaa, kuinka piirtämälläkin voi tehdä muistiinpanoja. Myös taululle tehtyjä yksinkertaisia muistiinpanoja voi välillä kopioida.

Omasta vihosta on hyötyä silloinkin, kun opettaja teettää oppilaillaan itsearviointeja opiskelun edistymisestä. Vihon avulla lapset voivat palauttaa mieleen ET-tunneilla käytyjä asioita, ja miettiä, mikä heidän mielestään oli erityisen kiinnostavaa ja mikä taas vähemmän kiehtovaa. He voivat arvioida omaa osallistumistaan ja antaa arvokasta palautetta opettajalle.

Myös saksia, liimaa, sanoma- ja aikakauslehtiä, kartonkia ym. tarvitaan toiminnan monipuolistamiseksi.

Seinälehtiä tehtäessä sakset, liima ja vanhat aikakauslehdet ovat pohjapaperin lisäksi ainoat materiaalit joita tarvitaan. Jos aiheena on esimerkiksi tarpeellinen ja tarpeeton tavara ihmisen elämässä, voivat lapset etsiä lehdistä kuvia tai symboleita sille, mikä on kaikkein välttämättömintä henkiinjäämisen kannalta ja toisaalta sellaisia esineitä ja asioita, joita voidaan pitää hauskoina mutta ei välttämättöminä. Myös ryhmien mielestä ihan turhia asioita voi etsiä. Lapset voivat myös laatia seinälehtisiä aiheista ystävyys, rakkaus, perhe ym. Kuvia leikeltäessä käydään keskustelua siitä, mitä posteriin otetaan mukaan.

Mahdollisia erimielisyyksiä joudutaan ratkaisemaan. (Paitsi, jos jokainen tekee julisteensa itse, mikä sekin on tietysti ihan mahdollista.)

Alkuopetuksen ryhmissä on mahdollista luoda pohjaa yhteistyötaidoille, omien näkökantojen perustelulle, kriittiselle ajattelulle sekä muiden osanottajien mielipiteitten huomioonottamiselle. Keskustelutaitojen kehittäminen saattaa kehittää lapsen kykyä myös sisäiseen dialogiin, reflektiiviseen ajatteluun.