Vihkotyö, blogi, portfolio

Oppilailla on hyvä olla oman tuotoksen alusta. Se voi olla perinteinen A4-kokoinen vihko, johon kootaan tekstejä, piirustuksia, lehtileikkeitä, monisteita ym. Se voi myös olla oma blogi, sähköinen oppimisalusta, portfolio tms. Keskustelujen aikanakin oppilaat saavat halutessaan piirtää tai kirjoittaa. Näissä oppilaan omissa muistiinpanoissa voi olla sekä yhdessä taululle koottuja asioita että omia mietteitä. Kolmannelta luokalta eteenpäin osataan yleensä jo kirjoittaa aika hyvin omia ajatuksia ja tehdä vihkotehtäviä. Muistiinpanoja voi edelleen tehdä myös piirtämällä. Jotkut vihkotehtävät voivat olla myös pelkästään piirtämistä tai kuvien keräämistä. Yhdessä tehtyä täytyy myös välillä dokumentoida itselle talteen.
Omasta paperisesta tai sähköisestä ”vihkosta” on hyötyä silloin, kun oppilaat arvioivat omaa edistymistään. Sen avulla lapset voivat palauttaa mieleen tunneilla käytyjä asioita ja miettiä, mikä heidän mielestään oli erityisen kiinnostavaa, mikä taas vähemmän kiehtovaa. He voivat arvioida omaa osallistumistaan ja antaa arvokasta palautetta opettajalle.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen