Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä -oppikirja on Opetushallituksen kustantaman, elämänkatsomustiedon oppikirjasarjan kolmas osa, tekijöinä Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen. Teemat kattavat 1.–5. vuosiluokan kuuden viikkotunnin oppimäärästä kuudennen osuuden. Kirjaa voi käyttää opiskelun tukena erilaisissa 1.–5. luokan yhdysryhmissä, mutta parhaiten se soveltuu noin viidesluokkalaisille.

Kirjan kuvien, kysymysten ja kertomusten tarkoituksena on virittää pohtimaan ja keskustelemaan. Keskeisenä tavoitteena on saavuttaa hyvät ajattelun taidot.

Kirjan sisältö on ryhmitelty opetussuunnitelman neljän aihepiirin mukaisesti niin, että jokaisesta on esillä yksi teema:

  1. Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu: Hyvä elämä
  2. Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti: Elämänkatsomus
  3. Yhteisö ja ihmisoikeudet: Eettinen ongelma
  4. Ihminen ja maailma: Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta

Sama rakenne on myös tässä laajassa lisämateriaalissa opettajalle.

ET-opiskelussa pyritään tiedollisten asioiden lisäksi tukemaan oppilaan eettistä kasvua. Tämä tarkoittaa lapsen eettisen lukutaidon ja toimintakyvyn kehittymistä siten, että lapsi

  • tunnistaa ja tiedostaa itsensä eettisenä toimijana
  • huomaa erilaisten arkipäivän ilmiöiden, kysymysten ja tilanteiden eettiset ulottuvuudet sekä vuorovaikutus- ja syysuhteet
  • oppii vähitellen toimimaan muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa arvostelukykyisesti ja vastuullisesti.