Yhteiskunnallinen asema

Ihmisen elämän ohjaamista koskevassa keskustelussa voidaan viitata lyhyesti myös yhteiskunnalliseen asemaan ihmisen elämää ohjaavana tekijänä. Keskustelua voidaan avata esimerkiksi mahdollisuuksista ja rajoituksista, joita voi liittyä erilaisiin yhteiskunnallisiin asemiin, ihmisen sosiaaliseen taustaan liittyviin tekijöihin (voiko minusta tulla esimerkiksi pääministeri, muurari, suuryrityksen johtaja, opettaja, taiteilija, lääkäri, asiakaspalvelija tai linja-autonkuljettaja riippumatta siitä, millaiseen perheeseen olen syntynyt). Voidaan ottaa esille myös globaali näkökulma ja miettiä, miten eri tavalla lapsen perheen asema voi ohjata elämää erilaisissa yhteiskunnissa, esimerkiksi vertaamalla niitä mahdollisuuksia, joita lapsella on Suomessa perheen varallisuudesta tai koulutuksesta riippumatta, jonkin kehitysmaan lapsen mahdollisuuksiin.