Ihminen psykofyysisenä olentona

Ihmisen elämää ohjaavan osion käsittelyssä voi lyhyesti viitata myös siihen, että ihmisen elämää ohjaavat myös fysiologiset tekijät: esimerkiksi tunteiden tunteminen, ajatteleminen ja havaitseminen eivät ole vain ”henkeä”, vaan niihin vaikuttavat osaltaan ihmisen fysiologinen toiminta, aivojen toiminnan kemia, jossakin määrin lajin evoluutioon liittyvät geneettiset tekijät, hermoston toiminta jne.

Tässä yhteydessä on hyvä mainita myös se, että tutkijoiden keskuudessa ei vallitse yksimielisyyttä siitä, missä määrin biologiset tekijät vaikuttavat ihmiseen ja missä määrin ihmistä ohjaavat hänen ajattelunsa sekä sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät.

Tutustu myös esimerkiksi Anna Rotkirchin artikkeliin ”Kehykset vai korttipakka? Evoluutioteorian merkityksistä sosiaalitieteissä” (Tieteessä tapahtuu 2004/1).