Lisäehdotuksia tunnin kulkuun

Yksi tunnilla tehtävä harjoitus voi olla sellainen, että oppilaat listaavat, ketkä ihmiset vaikuttavat omaan elämään ja sen ohjautumiseen. Sen jälkeen voidaan tehdä lista sellaisista asioista, jotka vaikuttavat oman elämän ohjautumiseen. Näitä asioita oppilaat voivat miettiä itse vapaasti, mutta työn pohjaksi voidaan antaa eri aiheita, kuten etiketti, tavat, tottumukset, odotukset, säännöt, normit, laki ja roolit.

Toinen esimerkkiharjoitus: Oppilasta pyydetään miettimään, miksi ihmiset toimivat eri tavoin samoissa tilanteissa. Harjoituksen avulla voidaan valottaa erilaisia vaikuttimia, joilla on vaikutusta oman elämän ohjaamiseen (esimerkiksi omien ja muiden tarpeiden huomioiminen, sääntöjen noudattaminen jne.). Oppilaan tehtävänä on kirjata ylös näitä vaikuttimia ja pohtia niiden olemassaoloa ja muuttumista. Tähän tehtävään opettaja voi valita kaksi esimerkkitilannetta, joista toisessa oppilas on kotona ja hänellä on kova nälkä. Vieressä istuu koira, joka selvästi haluaa kovasti päästä ulos. Myös läksyt pitäisi tehdä, ennen kuin iltapäivän treenit alkavat, niistäkään ei saisi myöhästyä – ja samalla tuntuu, että aika ei millään riittäisi kaikkeen. Oppilas voi miettiä, millaiset erilaiset vaikuttimet voivat vaikuttaa siihen, mitä hän päättää tehdä ja missä järjestyksessä. Tyydyttääkö hän esimerkiksi ensin oman perustarpeensa syödä vai lemmikin tarpeen päästä ulos tarpeilleen – vai varmistaako hän, että hän ehtii varmasti noudattaa sääntöä tehdä läksyt ja normia saapua harjoituksiin ajoissa.

Kolmas tehtävä voi liittyä rooleihin. Oppilaat voivat leikkiä kaukosäädintä, jossa on kolme kanavaa, joista kukin vastaa eri roolia. Roolit sovitaan etukäteen (esimerkiksi rooli nro 1: oppilas; rooli nro 2: äiti tai isä; rooli nro 3: rehtori). Opettaja ja oppilaat voivat keksiä yhdessä kuvitteellisen tilanteen, jossa eri rooleissa tulee todennäköisesti toimittua eri tavoin. Osa oppilaista esittää kuvitteellista tilannetta, osa toimii ”kaukosäätimenä”, jolla vaihdetaan kanavaa. Jos oppilas osoittaa jotakin esittävään ryhmään kuuluvaa oppilasta ja sanoo ”kanava 2”, oppilaan tulee miettiä, muuttuuko hänen käytöksensä tilanteessa ja millä tavalla.