Vastuu ja vapaus elämässäni

Ehdotuksia aiheen käsittelyyn:

Tulevaisuusskenaariot – Oppilaat hahmottelevat itselleen tulevaisuuspolun: mistä on tultu, mikä on tausta ja tämänhetkinen tilanne, mihin pyrin ja mitä tarvitsen saavuttaakseni sen, mitä haluan.

Ihanteet, idolit – Pohditaan esimerkein. Jokainen oppilas valitsee esimerkiksi yhden ihailemansa henkilön ja kertoo muille tästä. Mietitään yhdessä, mitkä kyseisen henkilön ominaisuudet ovat sellaisia, joita haluaisi itselläänkin olevan. Voiko minustakin tulla yhtä ”hyvä”?

Narsismi, toisten katse, peilaaminen – Miksi jotkut ihmiset haluavat olla kaiken aikaa esillä? Onko kivaa, kun muut huomaavat minut? Haluanko minä esiintyä ja saada osakseni ihailua? Miten tärkeää on ulkonäkö?

Nuorisotutkimus – Mitä nuoret nykyään ajattelevat, ja minkälaisia trendejä he seuraavat? Tutustutaan median luomiin ihannekuviin, mainontaan ja erilaisiin tapoihin, joilla nuoriin pyritään mainosmielessä vaikuttamaan.

Tosi-tv – Pohditaan yhdessä nykyään niin suosittua tosi-tv-viihdettä sekä erilaisia kilpailuja ja pudotuspelejä.

Oppilaan kirjan leffatarinan jälkeen voidaan pohtia seuraavia kysymyksiä:

Tehtäviä

 1. Mitä tarkoittavat vapaus, vastuu ja velvollisuus?
  – Käsitteiden määrittelyä
 2. Mistä asioista sinä olet vapaa päättämään? Millainen vastuu niihin liittyy?
  – Tehdään luettelo tai kaavio omista vapauksista ja vastuista.
 3. Mitä velvollisuuksia sinulla on?
  – Velvollisuuksia voidaan ensin tarkastella ”suppeasti” keskustelemalla esimerkiksi kotiaskareista ja aihetta voidaan sitten laajentaa. Minkälaisia velvollisuuksia meillä on toisiamme kohtaan?
 4. Miksi lasten vapautta ja vastuuta on rajoitettu ja huoltaja vastaa lapsen asioista?
  – Esimerkkejä oppilaan, opettajan, vanhempien ja muiden eri-ikäisten ja erilaisessa asemassa olevien ihmisten elämästä
 5. Miksi oppilaat eivät voi päättää koulussa vapaasti kaikista asioista?
  – Tämä on aina kiitollinen ja paljon keskustelua herättävä aihe. Voidaan laatia vaihtoehtosäännöt koululle tai ihan oikeat säännöt omalle ET-ryhmälle.
 6. Mistä asioista oppilaat saavat päättää? Millainen vastuu niihin liittyy?
  – Päätetään yhdessä joistakin ET-tunneilla toteutettavista menetelmistä ja laaditaan keskustelulle hyvät periaatteet.
 7. Mistä asioista oppilaat mielestäsi voisivat myös päättää? Perustele näkemyksesi.
 8. Mitä velvollisuuksia oppilaalla on koulussa? Entä opettajalla?

Ihmisen vapaudesta voi ajatella eri tavoin. Voidaan sanoa, että ihminen on aina kaiken sen tulosta, mitä hänelle on sattunut tapahtumaan. Silloin ihminen ei oikeastaan ole vapaa. Ihminen ei silloin myöskään ole vastuussa mistään, sillä hän ei voi vaikuttaa siihen mitä tapahtuu. Hän ei voi asioille mitään.

Toisaalta voidaan ajatella, että ihminen itse valitsee kaiken, mitä hänelle tapahtuu ja mitä hän tekee ja ajattelee. Silloin ihminen on täysin vapaa itse luomaan itsestään ja elämästään mitä vain. Jos kaikki on ihmisen omien valintojen tulosta, niin ihminen itse on myös vastuussa kaikesta, mitä hänelle tapahtuu.

Kumpi ajatustapa tuntuu sinusta paremmalta? Miksi? Voiko asiasta ajatella jollakin muulla tavalla? Kerro, miten sinä ajattelet.