IHEU

International Humanist and Ethical Union (IHEU, Kansainvälinen humanistinen ja eettinen liitto) on maailmanlaajuinen humanistien keskusliitto. Se perustettiin Amsterdamissa vuonna 1952, ja perustavan kokouksen puheenjohtajana toimi UNESCOn entinen pääjohtaja J. Huxley. Liittoon kuuluu yli sata humanistista, rationalistista, sekularistista, ateistista tai Eettisen kulttuurin liikkeeseen kuuluvaa järjestöä. Liitto ilmoittaa päätavoitteekseen humanistisen maailman, jossa kunnioitetaan ihmisoikeuksia.

IHEU on alueensa asiantuntijaraportoija Unescossa, Unicefissa, WHO:ssa, Euroopan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. IHEU julkaisee International Humanist News ‑lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Sekulaari humanismi on nimitys uskonnottomalle humanismille. Kansainvälisen humanistisen ja eettisen liiton IHEU:n määritelmän mukaan ”humanismi on kansanvaltainen eettinen elämänkäsitys, joka väittää, että ihmisillä on oikeus ja velvollisuus antaa merkitys ja muoto omalle elämälleen. Se pyrkii nykyistä inhimillisempään yhteiskuntaan inhimillisten ja muiden luonnollisten arvojen sekä inhimillisten kykyjen, kuten järjen ja vapaan tutkimuksen avulla. Se ei ole jumalauskoinen, eikä se hyväksy yliluonnollista todellisuuskäsitystä.”

IHEU - kotisivut