Elämänkatsomustiedosta ja ajattelunvapaudesta

Elämänkatsomustieto – Myöhäismoderni valistusprojekti? | osa 1

Pekka Elo ja Juha Savolainen

”Valistus on ihmisen ulospääsemistä hänen itsensä aiheuttamasta alaikäisyyden tilasta. Alaikäisyys on kyvyttömyyttä käyttää omaa järkeään ilman toisten johdatusta. Itse aiheutettua tämä alaikäisyys on silloin, jos sen syynä ei ole järjen puute, vaan puute päätöksestä ja rohkeudesta käyttää hyväkseen omaa järkeään ilman toisten johdatusta. ’Sapere aude!’ (Käytä rohkeasti omaa järkeäsi!) on siis valistuksen tunnuslause.” (1784)

Elämänkatsomustietoa on toisinaan vähätelty oppiaineena, joka on tuomittu etsimään identiteettiään. Tämän ajatuksen mukaan elämänkatsomustietoa opetetaan Suomen kouluissa vain poliittis-ideologisen korrektiuden vuoksi: koska uskontoa opetetaan, uskonnon opetukselle täytyy keksiä jokin sekulaari vastine. Koska uskontoahan ei oikeastaan pitäisi opettaa kouluissa, elämänkatsomustietokin on oikeastaan marginaalinen ilmiö, ikään kuin puutarhanhoito taiteiden joukossa. Tämän ajattelutavan tuntevat kaikki elämänkatsomustiedon opettajat, ja heillä kaikilla on siihen oma vastauksensa. Yksi vastaus on tietenkin se, jolla Candide tapasi lopettaa tohtori Panglossin omahyväiset viisastelut: – Jospa keskittyisimme viljelemään puutarhaamme!

Kysymys ansaitsee kuitenkin myös vakavaa huomiota. Elämänkatsomustieto saapui Suomen kouluihin varsin myöhään, ja sen synty todella liittyi ihmis- ja kansalaisoikeuksien toteutumista koskevaan poliittiseen ratkaisuun. Nykymuotoisen elämänkatsomustiedon jatkuminen on siksi monin tavoin kytkeytynyt uskonnonopetuksen kohtaloon Suomen kouluissa. Lisäksi elämänkatsomustiedon identiteettiin oppiaineena vaikutti se, että vuonna 1994 filosofiasta tuli pakollinen oppiaine lukiossa.

Elämänkatsomustiedon vähättely sen syntyhistoriaan liittyvien historiallisesti satunnaisten tai satunnaisilta vaikuttavien tekijöiden vuoksi on kuitenkin pintapuolista ja osoittaa huonoa arvostelukykyä. Tosiasiassa kaikessa opetuksessa on paikka sellaiselle tutkimiselle, keskustelulle ja kanssakäymiselle, jota elämänkatsomustieto hyvin järjestettynä ja opetettuna edustaa. Palaamme tämän artikkelin epilogissa tarkemmin elämänkatsomustiedon edustaman tutkimisen, keskustelun ja kanssakäymisen keskeisyyteen koko ihmisyyden tulkkina. Tässä tarkoituksemme on muistuttaa siitä, että elämänkatsomustiedon syntyhistorian satunnaisuudet liittyvät nekin oikeastaan länsimaisen sivistyshistorian valtavirtaan.