Luontoon

Luontoretkikirjoitelmat kuvaavat erilaisia tapoja kokea luonto ja suhtautua siihen. Oppilaat voivat verrata niitä omiin kokemuksiinsa. Niistä voidaan etsiä omasta mielestä hyviä ajatuksia ja sellaisia, joista ollaan eri mieltä. Omat näkemykset tulee perustella. Voidaan yrittää keksiä, miten tekstin lapset perustelisivat omat näkemyksensä, jos heiltä kysyttäisiin. Kirjoitelmien tarkastelusta löytyy jo ennakkoon pohjaa seuraavan tekstin erilaisten luontokäsitysten ymmärtämiselle.