Erilaisia luontokäsityksiä

Luontokäsitysten selittäminen vaatii opettajan apua. Esimerkkejä kuhunkin luontokäsitykseen voi ottaa edellisen kappaleen kirjoitelmista. Tehtävä 1 voidaan tehdä yhdessä käsittelyn aikana, jos se vaikuttaa liian haasteelliselta. Luontokäsitysten nimiä ja teoreettisia kuvauksia ei oppilaiden tarvitse omaksua, vaan riittää, että heille hahmottuu käsitys siitä, että luonnosta voidaan perustellusti ajatella hyvin eri tavalla. Erilainen ajattelutapa johtaa erilaiseen toimintaan, jolla on hyvin erilaisia seurauksia maapallon tulevaisuudelle. Tarkoitus on jäsentää omia ajatuksia luonnosta. Tehtävät 1–4 liittyvät tähän.

Tehtävät 5–7 sopivat laajennettaviksi isommiksi projekteiksi.

Ryhmä voi tuottaa luontoa ja ympäristöä käsittelevän taidekokonaisuuden esimerkiksi tutustumalla luontoaiheiseen kuvataiteeseen, kirjallisuuteen ja musiikkiin. Kokonaisuus voi esitellä valittuja taideteoksia sekä itse tehtyjä luontoaiheisia tuotoksia. Tässä muutamia luonnossa toteutettavia taideteoksia, joita käytetään muun muassa Maanvartijat-koulutuksissa.

Lehtien tanssi

Jokainen etsii mieleisensä ”tanssivan lehden”, esittelee vuorollaan taiteilijan ja antaa sen tanssia matkalla kädestä maahan. Muut ovat yleisönä.

Luontomaalaus

Maalataan maisema käyttäen pelkästään luonnosta löytyviä aineita väreinä. Väritetään lehdillä, mullalla, ruoholla jne.

Miniluontopolku

Etsitään pareittain muutama kaunis tai kiinnostava pieni yksityiskohta luonnosta. Ne voivat olla jotakin näkyvää tai tuoksuvaa. Kuljetetaan muita pareja oman luontopolun läpi ja ohjataan näkemään tai muuten aistimaan yksityiskohdat.

Tehtävän 6 luontotarkkailu voidaan laajentaa pidempiaikaiseksi ja sen aikana tehtyjen havaintojen ja päiväkirjamerkintöjen pohjalta voidaan laatia esimerkiksi luontohavaintonäyttely.

Tehtävä 7 opastaa haikurunojen kirjoittamiseen. Ryhmä voi julkaista oman haikukokoelman. Useimmat oppilaat viehättyvät haikujen kirjoittamisesta, sillä tehtävä on selvärajainen ja siitä voi selviytyä myös teknisesti pelkästään tavuja laskemalla, mutta kirjoittaessa voi myös käyttää luovuutta ja kekseliäisyyttä. Helpoiten haiku syntyy hyvin rajatusta kohteesta, esimerkiksi yhdestä kukasta tai oksasta, jonka kolme ominaisuutta väännetään haikun tavurakenteeseen sopiviksi sanoiksi. Aluksi on hyvä tehdä pari harjoitusta yhdessä, jotta idea valkenee. Esimerkkejä:

hei-nä te-rä-vä (5) (millainen?)
pie-ni vih-re-ä mär-kä (7) (millainen?)
hei-nä huo-ju-va (5) (mitä tekee?)

tai

hei-nä huo-ju-va (5) (millainen / mitä tekee?)
pak-ko vään-tää ru-no-a (7) (miltä sinusta tuntuu?)
a-pu-a, val-mis (5) (miltä sinusta tuntuu?)

Kun rakenne on hallinnassa, keksitään helposti parempia sanoja ja kiinnostavampia kohteita. Parhaimmat haikurunot kannattaa kirjoittaa kauniisti puhtaaksi ja kuvittaa.

Kestävän kehityksen vuosikymmen

Kirjan tehtävät ohjaavat tekemään sekä koulun tason projekteja että jotakin konkreettista kotona. Tärkeää on, että projektissa tehdystä ja opitusta kerrotaan myös muille. Voidaan järjestää näyttelyitä tai pitää pieniä opetustuokioita muille oppilaille.

Maanvartijat

Maanvartijat on maakasvatusohjelma, jossa perehdytään ekologisten käsitteiden eli energian virran, aineiden kierron, vuorovaikutussuhteiden ja muutosten opettamiseen. Käsitteiden lisäksi ohjelmassa tehdään runsaasti elämystehtäviä luonnossa. Loput ohjelmasta, joka sisältää ympäristöystävälliseen elämäntapaan ja jakamiseen liittyviä tehtäviä, jää koulussa ja kotona suoritettavaksi.

Kaikki tehtävät tehtyään oppilaat valmistuvat maanvartijoiksi. Ohjelman tarkoituksena on kehittää nuoria, jotka ymmärtävät ekologiset perusperiaatteet ja välittävät luonnosta ja sen elämästä ja jotka yrittävät itse elää ympäristöystävällisemmin ja jakavat näkemyksensä ja elämäntapansa muiden kanssa.