Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Miina, Ville ja kulttuurin arvoitus

Tämä elämänkatsomustiedon oppikirja on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä 4. ja 5. luokan tunneilla. Kirja vastaa sisällöltään opetussuunnitelman perusteiden kurssia E.

Kirjan kuvien, kysymysten ja kertomusten tarkoitus on virittää pohtimaan ja keskustelemaan. Keskeinen tavoite on hyvät ajattelun taidot. Teemat kattavat 1−5 vuosiluokkien kuuden viikkotunnin oppimäärästä viidennen osuuden. Kirjaa voi käyttää opiskelun tukena erilaisissa 1.−5.-luokkien yhdysryhmissä, mutta parhaiten se soveltuu noin viidesluokkalaisille.

Kirjan sisältö on ryhmitelty opetussuunnitelman neljän aihepiirin mukaisesti niin, että jokaisesta on esillä yksi teema:

Ihmissuhteet ja moraalinen kasvu: Ajattelun vapaus
Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti: Kulttuuri
Yhteisö ja ihmisoikeudet: Tasa-arvo ja rauha
Ihminen ja maailma: Kestävä kehitys.

Kirjan alussa esitellään elämänkatsomustiedon opiskelussa tarvittavia työtapoja. Niitä on hyvä kerrata ja miettiä yhdessä oppilaiden kanssa, miten tuntien aiheita voitaisiin lähestyä mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. Kirjaa voidaan lukea ryhmän tarpeiden mukaisessa järjestyksessä.

ET-opiskelussa pyritään tiedollisten asioiden lisäksi tukemaan oppilaan eettistä kasvua. Tämä tarkoittaa lapsen eettisen lukutaidon ja toimintakyvyn kehittymistä siten, että lapsi

  • tunnistaa ja tiedostaa itsensä eettisenä toimijana
  • huomaa erilaisten arkipäivän ilmiöiden, kysymysten ja tilanteiden eettiset ulottuvuudet sekä vuorovaikutus- ja syysuhteet
  • oppii vähitellen toimimaan muuttuvissa ja ennakoimattomissa tilanteissa arvostelukykyisesti ja vastuullisesti.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen