Maailman kulttuuriperintö

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Maailman kulttuuriperintö

Tämän kappaleen keskeisenä tarkoituksena on saada oppilaat sisäistämään maailmanperinnön suojelemisen merkitys ihmiskunnalle. Tässä yhteydessä keskitytään kulttuuriperintöön ja toisaalla tässä materiaalissa luonnonperintöön.

Kaksi tärkeätä näkökulmaa ovat kulttuuriperinnön maailmanlaajuinen merkitys ja paikallinen merkitys. Oppilaan tekstissä lukee näin: "Ihmisten luoma kulttuuri on tärkeää paikallisesti. Se antaa ihmisille juuret omaan kotiseutuun ja kotimaahan. Kulttuuri on myös tärkeää maailmanlaajuisesti. On arvokasta, että maailmassa on monenlaisia kulttuureja."

Kulttuurisen monimuotoisuuden merkitystä voidaan syventää keskustelemalla oppilaiden kanssa esimerkiksi Suomen valtiolliseen ja kansalliseen kehitykseen liittyvistä, tärkeistä kulttuurivaikutteista. Suuri osa suomalaisesta osaamisesta ja liiketoiminnasta on tullut alunperin ulkomailta. Eri maiden ja kulttuuripiirien välinen vuorovaikutus on kautta aikojen synnyttänyt uusia, hienoja ja edistyksellisiä asioita. 

Kestävä kehitys - teemaan voidaan myös viitata ja selvittää, miten tärkeä asia luonnon monimuotoisuus on.

Maailmanperintö - mitä se on?

Maailmanperintökohteita on listalla (vuoden 2003 lopussa) yhteensä jo 754. Näistä 582 kpl on kulttuuriperintökohteita, 149 kpl luonnonperintökohteita ja 23 kpl sekakohteita (sekä kulttuuri- että luonnonperintökohteita). Nämä kohteet sijaitsevat 129 jäsenvaltiossa ympäri maailmaa. Suojelukohteina on hyvin erilaisia asioita järvistä ja puistoista rakennuksiin ja kaupunkeihin.

Kukin maa on vastuussa omien kohteidensa hoidosta, mutta UNESCO voi tulla tarvittaessa auttamaan, jos kohteita uhkaa jokin välitön vaara. Jos perintökohdetta ei listalle pääsyn jälkeen suojella ja hoideta asianmukaisesti, kohde voidaan Unescon toimesta poistaa maailmanperintölistalta. Jäsenmaiden velvollisuuksiin kuuluu raportoida säännöllisesti perintökohteidensa tilasta ja niiden eteen tehdystä työstä sekä yrityksistä lisätä kansalaisten tietoisuutta maailman kulttuuri- ja luonnonperinnöstä. Unesco pitää listaa myös uhan alla olevista maailmanperintökohteista (List of World Heritage in Danger). Tällä listalla ovat kohteet, joita uhkaa jokin välitön vaara ja jotka siten ovat erityistarkkailun alla. Näitä kohteita varten ollaan valmiita tarvittaessa ryhtymään erilaisiin hätätoimenpiteisiin.

Suomessa perintökohteita on tällä hetkellä neljä: Vanha Rauma, Suomenlinna, Petäjäveden vanha kirkko ja Verlan paperitehdas. Suomessa kohteiden suojelusta ja huollosta vastaavat Suomen kansallinen Unesco-toimikunta, ympäristöministeriö ja Museovirasto.
(Lähde: Ihmisenä maailmassa -oppimateriaali)

Satu Honkala ja Ritva Tuominen