Taide kulttuurin muotona

Kappaleen alussa esitetään kysymys, mikä on taidetta. Ennen kappaleeseen perehtymistä on hyvä pysähtyä rauhassa tämän kysymyksen äärelle. Oppilaat saavat ensin itse miettiä, mitä taide heidän mielestään on, mikä kaikki on taidetta.

Mitä taide itse kullekin merkitsee, mitä iloa tai hyötyä siitä on, voi olla kokonaan oma aiheensa. Toinen kysymys on siis, miksi on taidetta.

Tavoitteena tämän aiheen käsittelyssä on sekä taiteen käsitteen että merkityksen pohtiminen. Taideteoksen tekijän ja kokijan eri näkökulmia verrattaessa huomataan, että teoksen merkitys sen tekijälle voi olla täysin erilainen kuin sen katsojalle tai kuulijalle.

On suositeltavaa, että oppikirjan kappaletta luetaan valittuihin kohtiin pysähtyen.
Opettajan ja/tai oppilaiden valitsemia esimerkkejä tutkitaan, katsellaan ja kuunnellaan. Mietitään, mitä tunteita jokin musiikkikappale herättää. Musiikkia kuunneltaessa voidaan piirtää mieleen tulevia asioita ja verrata niitä myöhemmin keskenään. Luokkaan voidaan hankkia taidekirjoja ja tutustua kuvataiteen lajeihin.

Teksti väittää, että taide voi auttaa meitä näkemään, millaista on hyvä elämä. Millä tavalla tämä väite voi olla totta? Mietitään yhdessä, kuinka taide voi tehdä elämän paremmaksi.

Viihdettä käsiteltäessä voidaan käyttää samaa käsitteistöä kuin taiteestakin keskusteltaessa. Mikä on viihdettä? Mikä sen merkitys on? Voiko taide olla viihdettä tai viihde taidetta? Otetaan esille oppilaille tärkeitä esimerkkejä ja tutustutaan niihin yhdessä.

Kappaleen lopussa olevat tehtävät ovat kaikki aikaa vieviä. Niitä voidaan tehdä valikoiden, esimerkiksi niin, että oppilaat valitsevat yhden tehtävän, johon keskittyvät kunnolla.

Kappaleen tehtävät ohjeineen ovat seuraavassa.  Näistä voidaan valita joko yksin tai pareittain tehtäviä. Olisi hyvä, jos kaikkia tehtäviä valittaisiin, jotta niiden esittely ryhmälle olisi mielenkiintoista ja kaikki saisivat osansa esityksistä.  

Liite
 1. Suunnittele tai toteuta sarjakuva jostakin tämän oppikirjan aiheesta. Valitse vaikka  yksinkertainen, lyhyt lause tai oivallus, joka on sinun mielestäsi tärkeä ja tee siitä pieni  kuvasarja.
  • Piirtämisestä pitävät oppilaat ovat perusteellisia ja voivat käyttää tällaiseen tehtävään tuntikausia. Tehtävän loppuun tekeminen kannattaa antaa kotitehtäväksi.
 2. Suunnitelkaa 3−5 hengen ryhmissä pieni esitys jostakin tarinasta tai aiheesta. Aihe voi käsitellä vaikkapa jotakin arkielämän valintatilannetta.
  • Tehtävän tekemiseen vaaditaan oma rauhallinen nurkkaus tai tila, jossa esitystä voi valmistella.
 3. Tuo tunnille jokin sellainen levy tai musiikkikappale, joka on erityisesti koskettanut sinua.  Kuunnelkaa yhdessä toistenne tuomia levyjä, ja keskustelkaa, mikä niissä vaikuttaa teihin.
  • Vanha kunnon Levyraati-tehtävä voi tässäkin olla hauska ja helppo vaihtoehto. Hyvän ET-tunnin siitä tekee aiheeseen liitettävä keskustelu ja omien ajatusten ilmaisu, perustelu ja yhteinen pohdinta.
 4. Tarkastelkaa erilaisia kuvataiteen teoksia. Valitse niistä yksi kuva ja mieti, mitä se tuo  mieleesi. Miksi valitsit juuri tämän kuvan? Mitä taiteilija on mielestäsi halunnut sanoa?
 5. Ryhmätyö. Sijoittakaa liitteessä(linkki) olevan luettelon otsikoiden alle kaikki liitteessä olevat taiteen lajit. Luettelon sanoja leikataan, liimataan ja niistä tehdään eloisa juliste. Voidaan myös keskustella siitä, ovatko kaikki luettelon lajit ihan oikeata taidetta, tai puuttuuko luettelosta jokin taiteen laji.
 6. Keskustelkaa TV-viihteestä ja tietokonepeleistä. Mikä niissä on hyvää, mikä huonoa? Millainen on hyvää TV-viihdettä? Millainen on hyvä tietokonepeli? 
 7. Järjestäkää dialogi tai väittely aiheesta: "Mikä on taidetta?"

Satu Honkala ja Ritva Tuominen