Tasa-arvo ja rauha

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Tasa-arvo ja rauha

Aihe kuuluu opetussuunnitelman osaan Yhteisö ja ihmisoikeudet, jossa aiemmin on keskusteltu esimerkiksi kodista ja koulusta yhteisöinä sekä yhteiselämän pelisäännöistä ja lasten oikeuksista. Käsiteltävä kokonaisuus painottaa tasa-arvon ja demokratian merkitystä sekä konfliktien rauhanomaista ratkaisua.

Aihepiiriin liittyy läheisesti osia aihekokonaisuuksista Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys, Ihmisenä kasvaminen sekä Turvallisuus ja liikenne.

Molemmat pääasiat, demokratiassa toimiminen ja rauhanomainen konfliktien ratkaisu, ovat tärkeitä koululaisen ja kansalaisen perustaitoja. ET-tunneilla pääpainon tulee olla oppilaiden omaan toimintaan liittyvissä taidoissa ja omaa elämää lähellä olevissa kysymyksissä. Erilaiset maailman konfliktit ja demokratian historia tulevat esille myöhemmin muiden oppiaineiden yhteydessä.

Aiheeseen virittäytyminen ja jakson yhteissuunnittelu

Oppilaiden valitsemien ongelmatilanteiden pohtiminen ja joidenkin aktiivista toimintaa sisältävät projektien tekeminen sopivat hyvin jakson käsittelemiseen.
Vertaissovittelun tai tulevaisuusverstaan harjoittelu, oman koulun asioiden edistämiseksi tehdyt ehdotukset ja paikallinen vaikuttaminen ovat hyviä harjoituksia.

Kommentit kappaleittain ovat  valikossa.

Satu Honkala ja Ritva Tuominen