Minä ja kestävä kehitys

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Minä ja kestävä kehitys

Villen perheen ympäristöohjelma on viriketarina, jonka tarkoitus on saada oppilaat pohtimaan arjen pieniä tekoja. Se voi toimia keskustelun virittäjänä ja saada oppilaat vaihtamaan kokemuksiaan oman elämänsä ekoasioista. 

Yhdessä voidaan vielä pohtia tehtävän kaksi kysymyksiä. Voiko kestävän kehityksen ajattelu ja ymmärtäminen tehdä elämämme mukavammaksi ja onnellisemmaksi? Mitä merkitystä sillä on oman elämän kannalta?

Satu Honkala ja Ritva Tuominen