Uskonnonvapaus, vakaumus

Uskonnon- ja vakaumuksen vapaus on ET-opetuksen keskeistä sisältöä. Aiheen käsittelyn yhteydessä on hyvä selvittää myös, miksi ET-oppilaat opiskelevat tätä ainetta ja mitä tavoitteita opetuksella on. ET-opetukseen kuuluvat uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat. Lisäksi opetukseen saa pyynnöstä osallistua myös oppilas, jonka omaa uskontoa ei opeteta. ET-opetussuunnitelma on tehty nimenomaan kohderyhmälleen eli uskonnottomille oppilaille.

Kappaleen alun kertomus on tarkoitettu virittämään keskustelua siitä, millaiset asiat muodostavat ihmisen uskonnon tai vakaumuksen. Tarkoitus on nostaa esille ero vakaumuksellisten asioiden, uskonnollisten tapojen ja muunlaisten asioiden välillä. Toinen esille nostettava näkökulma on se, että vakaumusta tai uskontoa loukkaavat asiat ovat pitkälti henkilökohtaisia; ulkopuoliset tahot eivät voi päättää, mistä joku ihminen voi loukkaantua. Villen lippis ja Nimcon huivi ovat osin sama, osin kuitenkin eri asia. Osittain on kyse herkästä subjektiivisesta alueesta, osittain myös terveestä maalaisjärjestä - Villen lippis ei kertomuksen viitekehyksessä kelpaa uskonnolliseksi riitiksi, jolla olisi uskonnonvapauslain mukainen suoja, Nimcon huivi taas on selkeästi uskonnollisena tapana suojaa nauttiva asia.

Liite

Satu Honkala ja Ritva Tuominen