Suomalaiset kulttuurivähemmistöt

Kulttuurivähemmistöt -kappaleen tavoitteena on saada oppilaat ymmärtämään ja suvaitsemaan erilaisia kulttuureja ja elämäntapoja. Pyritään siihen, että monikulttuurisuus nähtäisiin rikkautena ja kaikkia kansalaisia ajan mittaan hyödyttävänä asiana. 

Tässä osiossa tutustutaan suomalaisiiin kulttuurivähemmistöihin sekä kerrotaan heille kuuluvista oikeuksista. Tekstin lukemisen yhteydessä on hyvä pohtia, mitä tarkoittaa esimerkiksi oikeus omaan kieleen ja minkälaisia järjestelyjä se edellyttää vaikkapa peruskoulussa.

Oppilaiden kanssa voidaan tutustua alakuttuuri-käsitteeseen ja lisätä sana yhteiseen sanakirjaprojektiin.

Uskonnon- ja omantunnon vapaudesta 

Satu Honkala ja Ritva Tuominen