Pakolaisuus

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Pakolaisuus

Pakolainen on henkilö, joka joutuu pelkäämään joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansalaisuuden, sosiaalisen aseman tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Pakolaisuutta koskevat ja sitä määrittelevät Geneven pakolaissopimus vuodelta 1951 ja sen pöytäkirja vuodelta 1967.

Määritelmän mukaan eivät esimerkiksi sota, nälänhätä tai ympäristökatastrofi ole varsinaisesti pakolaiseksi oikeuttavia syitä. Mutta sen sijaan huoltajan puuttuminen, esimerkiksi orpous tai sotaorpous, on. Yleissopimuksen mukaan pakolaista ei voida palauttaa maahan, jossa hänen henkeään tai vapauttaan uhataan.

Pakolainen on henkilö, joka nauttii kansainvälistä suojelua oman kotimaansa ulkopuolella.
Turvapaikanhakija on henkilö, joka hakee turvaa vieraasta maasta.
Kiintiöpakolainen puolestaan on saanut pakolaisen aseman jo ennen vastaanottavaan maahan saapumistaan.

Keskustelunaiheita

 • Mistä Suomeen tulee pakolaisia?
 • Miltä tuntuu jättää kotinsa, mahdollisesti myös perheensä ja ystävänsä, tuhansien kilometrien päähän ja hakea turvapaikkaa vieraasta maasta?
 • Mitä tarkoittavat käännytys ja karkotus?

Maailman pakolaistilanne

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan konfliktien ja vainon vuoksi pakenemaan joutuneita ihmisiä oli maailmassa vuoden 2013 lopulla noin 51,2 miljoonaa. Tämä on suurin pakolaismäärä maailmassa toisen maailmansodan jälkeen.

Pakolaisista suurin osa, 33,3 miljoonaa, oli maansisäisiä pakolaisia. Kotimaansa ulkopuolelle oli paennut 16,7 miljoonaa ihmistä ja turvapaikanhakijoita maailmassa oli 1,2 miljoonaa.

UNHCR:n mukaan 86 prosenttia maailman pakolaisista asuu kehitysmaissa. Eniten pakolaisia on Pakistanissa, Iranissa, Libanonissa, Jordaniassa ja Turkissa. Vuoden 2013 lopussa Pakistanissa oli 1,6 miljoonaa pakolaista, Turkissa 609 900.

Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia oli eniten Libanonissa, 178 pakolaista tuhatta asukasta kohti, mikä on suurin suhdeluku missään maassa vuoden 1980 jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna pakolaisia ottivat toiseksi eniten vastaan Jordania (88/1000 asukasta) ja kolmanneksi eniten Tšad (34/1000 asukasta).

Yli puolet maailman pakolaisista on lähtöisin kolmesta maasta: Afganistanista (2,56 miljoonaa henkilöä), Syyriasta (2,47 miljoonaa) ja Somaliasta (1,12 miljoonaa).

Vuoden 2013 aikana uusia pakolaisia arvioitiin olevan 10,7 miljoonaa. Heistä 8,2 miljoonaa oli maansisäisiä pakolaisia, suurin määrä YK:n tilastoinnin aikana. Maansa ulkopuolelle paenneiden määrä, 2,5 miljoonaa, oli korkein sitten vuoden 1994.

Maailmassa jätettiin vuoden 2013 aikana 1,1 miljoonaa turvapaikkahakemusta, joista eniten jätettiin Saksassa (109 600). Seuraavaksi eniten hakemuksia jätettiin Yhdysvalloissa (84 400). Etelä-Afrikassa jätettiin 70 000 hakemusta.

Yksin tulleet alaikäiset jättivät vuoden aikana noin 25 300 turvapaikkahakemusta 77 eri maassa. Hakemusten määrä on suurin YK:n tilastoimista vuosista. Suurin osa hakijoista oli afganistanilaisia, eteläsudanilaisia ja somalialaisia lapsia.

Vuonna 2013 kotimaansa ulkopuolelle lähteneistä pakolaisista 414 600 palasi kotimaahansa, kaksi kolmasosaa heistä Syyriaan (140 800), Kongon demokraattiseen tasavaltaan (68 400) ja Irakiin (60 900). Kotimaahansa palanneiden pakolaisten määrä oli neljänneksi matalin 25 vuoteen.

Maansisäisistä pakolaisista koteihinsa pystyi palaamaan yli 1,4 miljoonaa, 200 000 vähemmän kuin vuonna 2012. Arviolta 6,3 miljoonaa pakolaista eli pitkittyneessä pakolaisuudessa kykenemättä palaamaan kotiinsa.

Miehiä ja naisia on pakolaisina lähes saman verran, 49 prosenttia paenneista on naisia tai tyttöjä, luku on prosenttiyksikön korkeampi kuin edellisinä vuosina.
Puolet maailman pakolaisista on alle 18-vuotiaita lapsia. Lasten osuus pakolaisista on korkein kymmeneen vuoteen. (Lähde: Suomen Pakolaisapu.)

Kysymyksiä pohdittaviksi:

 • Miksi Suomi vastaanottaa pakolaisia?
 • Ovatko ilman virallisia papereita ja passia saapuvat turvapaikanhakijat laittomia pakolaisia?
 • Miten pakolaiset tulevat Suomeen?
 • Mitä turvapaikanhakijalle tapahtuu, kun hän saapuu Suomeen?
 • Millaista on elämä vastaanottokeskuksessa?
 • Miten alaikäiset turvapaikanhakijat elävät?
 • Mitä turvapaikanhakijalle tapahtuu päätöksen jälkeen?
 • Miksi ihmiset lähtevät kodeistaan ja mihin he menevät?

Vastauksia kysymyksiin (Punainen Risti.fi)

Lisää tietoa ja virikkeitä opetukseen (Suomen Pakolaisapu.fi)

Elämäni pakolaisena -peli

YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on luonut iPhonelle, iPadille ja Androidille My Life as a Refugee -mobiilipelin, jossa pelaaja asettuu Meritan, Paulon tai Amikan kenkiin ja tekee valintoja henkensä pelastamiseksi.

My Life as a Refugee (The UN Refugee Agency.org)

Kovat kertoimet -peli

YK:n Pakolaisjärjestön UNHCR:n nettipohjainen tieto- ja elämyspeli Kovat kertoimet lisää koululaisten tietoa pakolaisista ja ymmärrystä heitä kohtaan. Pelissä seurataan nuoren ihmisen pakoa kotimaansa sorrosta uuteen elämään toisessa maassa.

Kovat kertoimet (The UN Refugee Agency.org)