Tytöt ja pojat

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Tytöt ja pojat

Tasa-arvon toteutuminen Suomessa

Tasa-arvoa ja yhdenvertaista kohtelua säännellään Suomen kansallisessa lainsäädännössä, Euroopan yhteisön oikeudessa ja Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa.

Perustuslaissa on syrjinnän kielto ja velvoite edistää sukupuolten tasa-arvoa.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvovaltuutettu valvoo Suomessa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain noudattamista.

EY:n tasa-arvodirektiivit taas sitovat Suomea Euroopan unionin jäsenenä.

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus solmittiin Yhdistyneissä kansakunnissa vuonna 1979. Suomessa se tuli voimaan vuonna 1986. Sopimuksen tavoitteena on edistää ihmisoikeuksien tasa-arvoista toteutumista naisten osalta kaikilla yhteiskunnan aloilla.

Suomi on mukana myös kansainvälisessä työssä tasa-arvon edistämiseksi. Neljännessä naisten asemaa käsittelevässä maailmankonferenssissa Pekingissä vuonna 1995 on hyväksytty Pekingin julistus ja toimintaohjelma. Toimintaohjelmassa kirjoitetaan tasa-arvosta seuraavasti:

Naisten ja miesten välisessä tasa-arvossa on kysymys ihmisoikeuksista ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edellytyksistä. Ilman niitä eivät tasa-arvo, kehitys ja rauha voi toteutua. Naisten ja miestentasavertaisuuteen perustuva uusi kumppanuus on myös ihmiskeskeisen kestävän kehityksen edellytys.

Pekingin julistus ja toimintaohjelma (Ulkoasiainministeriö.fi)

Opetusmateriaalia (Ihmisoikeudet.net)

Naisten työt ja miesten työt

Naisten, miesten ja lasten työt 1900-luvun alussa (Anttolan seutu.fi)

Tehtäviä:

1. Tasa-arvovaikuttaja

Hankkikaa tietoa jostakusta alla luetelluista henkilöistä. Millä tavalla juuri hän on vaikuttanut tyttöjen ja poikien tasa-arvoon? Minkälaisen esimerkin hän antaa? Minkälainen on ollut hänen elämänsä?

Tarja Halonen
Minna Canth
Jani Toivola
Eva Wahlström

Minna Canthin ja tasa-arvon päivä 19.3. (Yle.fi)

2. Lukupiiri

Tutustukaa yhdessä Peppi Pitkätossuun, maailman vahvimpaan tyttöön. Peppi on tuttu varmaan kaikille, mutta tutkikaa yhdessä niitä piirteitä, jotka tekevät hänestä usealle niin ihailtavan hahmon. Miksi monet tytöt ja naiset kertovat, että Peppi-kirjojen lukeminen on kannustanut heitä eteenpäin elämässä? Voivatko pojat samaistua Peppiin?

3. Mörkötentti

Onko Muumi-kirjojen mörkö tyttö vai poika? Tehkää luokassa äänestys ja tarkistakaa sitten yhdessä, mikä on totuus. Keskustelkaa asiasta.