Mitä on reiluus?

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Mitä on reiluus

Mitä on reiluus? -luku luetaan pareittain ja merkitään muistiin parin vastaukset, joista sitten myöhemmin keskustellaan yhdessä. Tuliko kaikille samanlaisia ratkaisuja, ajattelemmeko yleensä samalla lailla tällaisissa tilanteissa? Miettikää, minkälainen on reilu kaveri.

Reiluus voi tarkoittaa monenlaisia asioita

  • rehtiyttä
  • reilua peliä
  • anteliaisuutta
  • avoimuutta
  • tasapuolisuutta.

Keskustellaan yhdessä yllä olevista, reiluutta tarkoittavista, sanoista. Mitä ne tarkoittavat? Millä tavoin merkitykset eroavat toisistaan?

Reilu Kauppa

Reilu kauppa suojaa lapsia. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty. Lapsityövoiman hyväksikäyttö määritellään Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimusten mukaisesti.

Reilu kauppa pureutuu myös lapsityövoiman hyväksikäytön syihin parantamalla tuottajayhteisöjen toimeentuloa ja elinoloja. Lapsityövoiman hyväksikäyttökieltoa valvotaan, ja jos rikkeitä löytyy, niihin puututaan.

Reilu kauppa hyödyttää lapsia muutenkin kuin lapsityövoiman hyväksikäyttökiellon kautta, sillä perheiden toimeentulon parantuessa Reilun kaupan myötä yhä useampi lapsi pääsee kouluun.

Kaikilla ihmisillä on oikeus tulla toimeen omalla työllään – myös kehitysmaissa. Reilun kaupan visiona on maailma, jossa kehitysmaiden viljelijöillä ja työntekijöillä on turvattu toimeentulo, mahdollisuus kehittyä ja päättää itse omasta tulevaisuudestaan.

Reilun kaupan järjestelmä on luotu parantamaan kehitysmaiden pienviljelijöiden ja suurtilojen työntekijöiden asemaa kansainvälisessä kaupankäynnissä.

Lisätietoa (Reilukauppa.fi)

Reilut reitit

Reilut reitit -oppimisympäristössä pääset tutustumaan reilun kaupan tuotteiden alkuperään ja opit esimerkiksi, miten banaanit saapuvat Suomeen ja missä tehdään reilut jalkapallot.

Reilut reitit (Eetti.fi)