Erilaisia elämäntapoja

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Erilaisia elämäntapoja

Jakson neljän tekstin avulla on tarkoitus virittää keskusteluja oppilaan omasta kulttuuri-identiteetistä ja suomalaisuudesta sekä erilaisuuden kohtaamisesta. Koska ET-oppilaat kuuluvat yhdenlaiseen vähemmistöryhmään, on erityisen tärkeää tukea oman identiteetin kasvua, auttaa oppilaita tekemään havaintoja ja rakentamaan käsitystään siitä, kuka ja millainen hän on.

Aloitusaukeaman virikekuvan avulla voidaan tarkastella erilaisia asuinympäristöjä ja miettiä, mikä niissä on erilaista, mikä taas samanlaista.

Keskustelukysymyksiä ja tehtäviä:

 • Mikä kuvissa on erilaista, mikä samanlaista?
 • Mistä kuvat voisivat olla, mistä sen voi päätellä?
 • Mikä kuva vastaa eniten omaa asuinympäristöäsi, millä tavoin?
 • Miltä tuntuisi asua eri kuvien paikoissa, miksi?
 • Missä olisi helpoin asua, missä vaikein, miksi?
 • Millaisia muita asuinympäristöjä voisi olla kuin kuvissa esitetyt?
 • Mistä asioista asuinympäristö koostuu?
 • Piirrä oma asuinympäristösi.
 • Piirrä jokin mielenkiintoinen asuinympäristö, jossa olet vieraillut.
 • Pysyvätkö asuinympäristöt samoina vai muuttuvatko ne?
 • Miten asuinympäristöön voi vaikuttaa?
 • Miten asuinympäristö vaikuttaa elämään?

Voidaan tutkia tarkemmin oman koulun ympäristöä asuinpaikkana, sen tarjoamia mahdollisuuksia ja myös kehittämistarpeita. Mielenkiintoisia ovat myös paikallishistoria, alueen merkkitapahtumat ja kuuluisat henkilöt. Monilla alueilla on omia juhlia ja muita tapoja sekä ruokakulttuuria. Erilaisia elinympäristöjä voidaan tutkia myös taidekuvien avulla.

Käyttöön tulevissa opetussuunnitelman perusteissa on sisäänrakennettuna maailmankansalaisen kompetenssien rakentaminen. Kompetenssilla tarkoitetaan laaja-alaista osaamista, johon liittyy sekä ihmiskuva että käsitys tiedosta ja oppimisesta. Kompetenssi on kykyä kohdata menestyksellisesti kulloisenkin tilanteen erilaiset vaatimukset ja käyttää osaamista tarkoituksenmukaisesti.