Lasten elämää eri maissa

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Lasten elämää eri maissa

Kirjan kappaleen 2.1 Lasten elämää eri maissa on tarkoitus innostaa selvittämään elinolosuhteita ja lasten elämää sekä Suomessa että joissakin muissa maissa. Aihe sopii hyvin projektitöihin. Projektityö vaatii ohjausta sekä materiaalin hankintaan että oman tuotoksen tekemiseen.

Projektityön tulisi sisältää ainakin seuraavat:

 1. työsuunnitelma, jossa aihe rajataan ja esitetään suunnitelma tiedonhankinnaksi
  (esim: Tutkin Somaliaa, selvitän, miten asutaan, mitä syödään ja millaisia leikkejä leikitään. Kysyn tietoja isältä tai äidiltä ja luen aiheesta opettajan antamasta kirjasta.)
 2. aineiston hankinta ja tiedonkeruu
  (milloin ja missä tiedot hankitaan, miten muistiinpanot tehdään)
 3. tulosten raportointi ja esittely
  (kirjallinen tuotos/kuvatuotos/suullinen esitys/artikkeli nettiin)
 4. tietolähteiden arviointi
  (esim: En ehtinyt lukea kirjaa kokonaan, isä ja äiti muistivat asioita eri tavalla enkä saanut selville leikeistä kovin paljon.)

Eri maiden lasten elämästä kertovia kirjoja ja filmejä on paljon, samoin monenlaista nettiaineistoa. Voidaan tuoda esille eri maiden taidetta, käsitöitä, musiikkia ja ruokia. Myös jotakin erilaista kulttuuria edustavan vierailijan kutsuminen voi olla mahdollista.

Oppilaiden kanssa tulee pohtia myös suomalaisuutta. Millaiset asiat ovat suomalaisille tärkeitä? Mistä voi päätellä että ollaan Suomessa? Millaisia ohjeita ja tietoja antaisit marsilaiselle, jotta hän selviytyisi vierailusta Suomessa? Virikkeenä voi toimia esimerkiksi kirja Tatun ja Patun Suomi (Aino Havukainen ja Sami Toivonen, 2007).