Erilaisuuden kohtaaminen

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Erilaisuuden kohtaaminen

Teksti pohtii erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä ongelmia ja erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja niihin. Miinan tarjoiluongelma on esimerkki melko helposti kohdattavasta erilaisuudesta, mutta kakkostehtävän eri vaihtoehdoissa on esillä tyypillisimpiä asenteita kaikenlaisen erilaisuuden kohtaamiseen. Niitä pohdittaessa voi myös keskustella siitä, millaiseen tilanteeseen ne sopisivat ratkaisuksi tai onko jokin vaihtoehto sellainen, jota ei voisi hyväksyä missään tilanteessa.

Keskustelussa voidaan pohtia myös reiluutta, kohteliaisuutta ja hienotunteisuutta. Tekstin loppuosassa Ville ottaa esille ”maassa maan tavalla” -periaatteen. Tarkoitus on pohtia mitä yhdenvertaisuus loppujen lopuksi tarkoittaa ja miten paljon sen eteen pitäisi ponnistella.

Tunnilla pohdittavia kysymyksiä:

  • Mitä jokainen tarvitsee?
  • Minkälainen on sateenkaariperhe?
  • Miksi erilaisuus ärsyttää joitakin ihmisiä?

Yhdenvertaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyviä pelejä ja leikkejä (Maailmankoulu.fi)