Suvaitsevaisuus

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Suvaitsevaisuus

Kirjan kappaleen 2.4 otsikkona on Suvaitsevaisuus. Termistä on käyty paljon keskustelua ja nykyisin se usein korvataan termillä yhdenvertaisuus.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät vaikuta ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille. Koulun tehtävä on kasvattaa siihen, että kaikkia kohdellaan yhdenvertaisesti, yhtä arvokkaina kaikissa asioissa. (Ks. myös tämän materiaalin osiosta Oikeudenmukaisuus ja reiluus kappale Yhdenvertaisuus, joka käsittelee asiaa ihmisoikeuksien ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta.)

Tuntitehtävä:

Luokkaan hankitaan erilaisia sanoma- ja aikakauslehtiä, joista etsitään kuvia, jotka tavalla tai toisella kuvaavat suvaitsevaisuutta. Leikataan ja liimataan julisteiksi.

Syrjinnän vastainen ohjelma (Yhdenvertaisuus.fi)

Yhdenvertaisuuteen ja suvaitsevaisuuteen liittyviä pelejä ja leikkejä (Maailmankoulu.fi)