Erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Elämänkatsomustieto Erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä

Jakson tarkoituksena on käsitellä oppilaiden kanssa aikakäsitystä kulttuurisena ilmiönä ja tutustua joidenkin eri kulttuurien erilaisiin aikakäsityksiin. Lisäksi on tarkoitus pohtia aikaan liittyviä kysymyksiä. Aikaan liittyvät käsitykset ovat osa identiteettiämme ja määrittävät suhtautumistamme menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Ajan ja avaruuden filosofiaa

Lasten kanssa voi pohtia seuraavia ajan ja avaruuden kysymyksiä:

  • Onko aika olemassa oikeasti, vai onko se vain meidän mielessämme tapa jäsentää asioita?
  • Onko tulevaisuus olemassa nyt, voiko sinne matkustaa, voiko sen tietää?
  • Onko menneisyys olemassa nyt, voiko sinne matkustaa, voiko sen tietää?
  • Voimmeko vaikuttaa menneisyyteen/nykyhetkeen/tulevaisuuteen? Miksi? Miten?
  • Olenko minä minä myös tulevaisuudessa?

Antiikin filosofi Herakleitos ajatteli että vain muutos on todellista, kaikki on muutoksessa koko ajan: ”panta rhei – kaikki virtaa". Herakleitoksen sanomana tunnettu ”kukaan ei voi astua kahdesti samaan virtaan” sopii myös oppilaiden pohdittavaksi.

Aikaa pohdittaessa voi ottaa esille myös nykyelämän kiireen. Vuorokausi ei enää entiseen tapaan jakaudu yöhön ja päivään tai viikko arkeen ja pyhään, vaan kaikkea voi tehdä 24/7 reaaliajassa ympäri maailmaa.

Aikakäsitys-teema voi tarkastella myös näiden teosten avulla:

Salvador Dalín Muiston pysyvyys -teos (valuvat kellot)
Paluu tulevaisuuteen -trilogia
Star Trek- tai Star Gate -sarjat, joista löytyy paljon lapsille sopivia aikaa käsitteleviä jaksoja.

Aikakäsitys-teemaa voi laajentaa myös ajan mittaamiseen, kalentereihin ja vuodenkiertoon. Aikaan ja ajanlaskuun liittyvää aineistoa voi etsiä museopedagogisilta verkkosivustoilta.

Oppikirjan tekstissä esitellään lineaarinen, syklinen ja pistemäinen aikakäsitys. Syklisestä aikakäsityksestä voi esimerkiksi ottaa hindulaisuuden, jossa maailmankaikkeus on kuin jumalan uni, uusi alkaa edellisen päättyessä ja kaikki syntyy alati uudestaan elämän kiertokulussa. Hindumytologiassa Vishnu-jumalan kymmenen eri inkarnaatiota, avataraa, tulee aina uudestaan tuhoamaan pahuuden valtaaman maailman ja pelastamaan hyvyyden. Maailman loppu on uuden alku, kuolema on uuden elämän alku. Tarinat löytyvät esim. hindinkielisenä piirrettynä tai lyhyesti selitettyinä seuraavista linkeistä.

Hindulainen aikakäsitys piirrettynä (Youtube.com)

Hindulainen aikakäsitys selitettynä (Wikipedia.org)

Ajan syklisyyden symboleja (Google.com)

Salvador Dalin ”valuvat kellot” (Wikipedia.org)