Mihin voin vaikuttaa?

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Mihin voin vaikuttaa?

Omassa elämässämme on asioita, joihin emme mitenkään voi vaikuttaa. Lapsi ei voi vaikuttaa siihen, mihin hän syntyy, minkälaiset perintötekijät, perhe, suku ja ympäristö hänellä elämänsä alussa on. Kun ihminen kasvaa, lisääntyvät hänen mahdollisuutensa vaikuttaa omaan elämäänsä ja muuttaa sitä tarpeen mukaan. Tähänkin on olemassa rajoituksia, kuten mahdollisuus kouluttautua, varallisuus, asuuko turvallisessa ja vauraassa maassa vai köyhässä tai sotaa käyvässä maassa.

Mahdollisuudet vaikuttaa – ehdotuksia tuntityöskentelyyn

1. Mietitään yhdessä asioita, joihin emme voi vaikuttaa, ja tehdään niistä lista taululle. Tehdään viereen toinen lista niistä asioista joihin voimme vaikuttaa omilla teoillamme.

Tutkitaan ensimmäistä listaa ja valitaan sieltä jokin asia tai olosuhde, esimerkiksi perheen asuinpaikka. Mietitään sitten sitä, voisiko lapsi, joka ei voi vaihtaa asuinpaikkaansa toiseen, kuitenkin tehdä jotain viihtyvyytensä hyväksi? Voisiko hän etsiä ja hakea mahdollisuuksia vallitsevasta tilanteesta?

Tässä on tarkoitus saada oppilaat pohtimaan sitä, miten tosiasioiden hyväksymisellä ja niihin sopeutumalla voi parantaa omaa tilannettaan ja tehdä elämästä mukavampaa.

2. Oppilaat kirjoittavat vihkoonsa kaksi listaa: A. viisi asiaa, joihin he ovat tyytyväisiä elämässään, ja B. viisi asiaa, joiden he toivoisivat olevan elämässään toisin.

Jälkimmäiseen luetteloon merkitään plusmerkki niiden asioiden kohdalle, joihin voi itse vaikuttaa. Sen jälkeen keskustellaan listoista yhdessä.

Tehtävän tarkoitus on ohjata lapset huomaamaan, että elämässä osaan asioista ei voi itse vaikuttaa, kuten kasvonpiirteisiin tai vanhempien huoliin. Toisiin asioihin voi sen sijaan vaikuttaa itse aktiivisesti, joten niihin on hyvä tarttua eikä vain valitella huonoja olosuhteita.

3. Pohditaan sitä, miten omaan terveyteen voi vaikuttaa. Oppilaat miettivät pareittain tai pienissä ryhmissä seuraavia kysymyksiä

 • Mitkä tekijät vaikuttavat ihmisen terveyteen? (esimerkiksi periytyvät sairaudet, vammaisuus, elintavat, kuten liikunta- ja ravintotottumukset, nukkuminen, hygienia)
 • Miten elinympäristö voi vaikuttaa terveyteen? (esimerkiksi ilmanlaatu sisällä ja ulkona, saasteet, veden puhtaus, homeet, hygienia, viihtyisyys, turvallisuus, rokotukset)
 • Ihmissuhteet, voivatko ne vaikuttaa terveyteen?
 • Voiko sattuma vaikuttaa terveyteen? (esimerkiksi onnettomuus, luonnonmullistus, tapaturma, syntymäpaikka)
 • Elintavat
  a) Mitkä niistä edistävät terveyttä?
  b) Mitkä elintapasi ovat terveydelle haitallisia?
  c) Pohdi, miten voisit muuttaa elintapojasi terveellisemmiksi.
 • Lähiympäristömme. Mikä siinä edistää
  a) kehon (ruumiin) terveyttä?
  b) mielen terveyttä?