Omilla teoilla vaikuttaminen

Vain Miina ja Ville -oppimateriaalin käyttöön Omilla teoilla vaikuttaminen

Oppikirjassa mainitaan lyhyesti, miten aikuinen voi vaikuttaa asioihin (esim. äänestämällä tai liittymällä järjestöön).

Pohditaan tunnilla, miten lapsi tai nuori voi vaikuttaa yhteisiin asioihin omilla teoillaan ja valinnoillaan. Alla on esimerkkejä, joita voi tarkastella lähemmin oppilaiden kanssa.

Pienistä puroista kasvaa suuri virta

Koska Suomessa EU:n ja valtakunnan politiikka määrää ympäristönsuojelun suuret linjat, on helppo ajatella, että yhden ihmisen vähäisistä teoista ei ole mitään hyötyä. Yksilön teot ja tekemättä jättämiset ovat kuitenkin tärkeitä. Jokapäiväiset henkilökohtaiset ympäristöteot voivat olla helppoja ja nopeita toteuttaa, toisin kuin kankeat maanlaajuiset päätökset, ja vähitellen niillä on laajempaakin merkitystä. Pienistä puroista kasvaa vähitellen suuri virta.

Esimerkkejä pienistä puroista:

  • roskien lajittelu, säästöt
  • valojen sammuttaminen huoneista, joissa ei oleskella
  • lähiruoan suosiminen
  • vaatteiden, kirjojen ym. kierrättäminen
  • rahankeräykset katastrofialueille
  • kummilapsitoimintaan osallistuminen pienellä rahasummalla
  • eri järjestöjen tukeminen
  • 20 sentin säästäminen joka päivä

Oppilaat voivat keksiä lisää esimerkkejä.

Otetaan asia puheeksi

Kun haluamme vaikuttaa johonkin asiaan, on hyvä ottaa asia puheeksi kavereiden kanssa, kotona tai koulussa. Eräs hyvä tapa kiinnittää huomio tärkeään asiaan on mielipidekirjoitus. Lapsetkin voivat niitä kirjoittaa. Tätä harjoitellaan ylemmillä luokilla yleensä äidinkielen tunneilla, mutta myös alaluokkien ET-tunneilla voi varsin hyvin opastaa oppilaita kirjoittamaan mielipidekirjoitus jostakin heille tärkeästä aiheesta.

Perustetaan yhdistys

Miten yhdistys perustetaan? Tämä ei varsinaisesti ole ajankohtainen aihe 9–10-vuotiaille. Tämän ikäisiä kuitenkin kiinnostavat mitä moninaisimmat asiat, joten jos tällainen tulee puheeksi tunnilla, niin hyvä tietää, että yhdistyksen Suomessa voi perustaa jo kolme 15-vuotiasta. Yhdistyksen puheenjohtajaksi on kuitenkin löydettävä täysi-ikäinen henkilö eli 18 vuotta täyttänyt.

Yhdistyksen perustamisen kolme askelta (Järjestöhautomo.fi)

Mitä on demokratia?

Lisää tietoa demokratiasta löytyy Miina, Ville ja Kulttuurin arvoitus -kirjan opettajanoppaasta.